Javni razpisi

Mestna občina za vsakoletno proračunsko leto na podlagi Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/2019), objavi Javni razpis za sofinanciranje mladinske dejavnosti, s področja raziskovalne, izobraževalne, počitniške in druge dejavnosti v Mestni občini Kranj, dostopen na povezavi:

https://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina,javni_razpisi_in_narocila,aktualno.htm

 

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.