Skupna služba urejanja prostora

mag. Nika Rovšek

vodja Skupne službe urejanja prostora

T: 04 2373 376

E: mok@kranj.si

 

Uslužbenci Skupne službe urejanja prostora 

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
Podsekretar – občinski urbanist   Marija Ahačič Premrl

04 2373 145

lokacija pisarne: I/139

Podsekretar – občinski urbanist            

Ana Ahčin

04 2373 153

lokacija pisarne: I/161

Podsekretar Helena Bezjak

04 2373 154

lokacija pisarne: I/159

Delovodja     

Ana Drakslar

04 2373 376

lokacija pisarne: I/162

Višji referent                

Romana Fister Frelih

04 2373 151

lokacija pisarne: I/141

Podsekretar – občinski urbanist    

Ana Gradišar

04 2373 370

lokacija pisarne: I/144

Podsekretar – občinski urbanist    Mihaela Šuštar Gruber

04 2373 586

lokacija pisarne: I/142

Podsekretar – občinski urbanist      

Uroš Kavdik

04 2373 156

lokacija pisarne: I/140

Višji svetovalec                                

Polona Leben

04 2373 148

lokacija pisarne: I/139

Delovodja 

Polona Omejc

04 2373 368

lokacija pisarne: P/109

Podsekretar – občinski urbanist   

Sabrina Zaletel

04 2373 375

lokacija pisarne: I/143

Višji svetovalec

Nada Korošec

04 2373 376

lokacija pisarne: I/139