Seje sveta Mestne občine Kranj

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev Mestnega sveta Kranj, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Mestna občina Kranj ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti. Navedena gradiva pripravljajo praviloma uradi in službe. Obravnavanje gradiv na sejah mestnega sveta ureja Poslovnik Mestne občine Kranj.

 

Strani so namenjene zainteresirani javnosti, zlasti pa nevladnim in drugim organizacijam civilne družbe, ki jih Mestna občina Kranj želi v čim večji meri pritegniti v postopke priprave in sprejemanja svojih odločitev. Vsi, ki so v procesu nastajanja gradiv sodelovali, lahko tukaj preverijo, kako so pristojni uradi in službe pri pripravi odločitev mestnega sveta upoštevala njihove pripombe, pobude in predloge.

 

Vaše pripombe pošljite na urad oziroma službo, ki je ob gradivu navedena kot predlagateljica.

 

14. seja Mestnega sveta, 19. 6. 2024

Vabilo in gradivo

 

13. seja Mestnega sveta, 22. 5. 2024

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Posnetek seje

 

12. seja Mestnega sveta, 10. 4. 2024

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik 

Posnetek seje

 

1. dopisna seja Mestnega sveta, 27. 3. – 28. 3. 2024

Vabilo

Gradivo

Zapisnik

 

11. seja Mestnega sveta, 14. 2. 2024

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

10. seja Mestnega sveta, 20. 12. 2023

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

9. seja Mestnega sveta, 29. 11. 2023

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

8. seja Mestnega sveta, 25. 10. 2023

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

7. seja Mestnega sveta, 20. 9. 2023

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

6. seja Mestnega sveta, 21. 6. 202

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

5. seja Mestnega sveta, 31. 5. 2023

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

4. seja Mestnega sveta, 19. 4. 2023

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

3. seja Mestnega sveta, 15. 3. 2023

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

2. seja Mestnega sveta, 1. 2. 2023

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

1. izredna seja Mestnega sveta, 18. 1. 2023

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

1. redna – konstitutivna seja Mestnega sveta, 22. 12. 2022

Vabilo in gradivo

Sprejeti sklepi

Zapisnik

Dobesedni zapisnik

 

DOKUMENTI

 

Poziv za Svet OŠ Franceta Prešerna - podaljšanje roka

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Razpis oziroma poziv za predlaganje kandidatov za člane Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja, so.p. - podaljšanje roka za prijavo 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svet Osnovne šole Simona Jenka Kranj in Svet Glasbene šole Kranj – podaljšanje roka za prijavo

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svet Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje štirih (4) predstavnikov Mestne občine Kranj v Nadzorni svet Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za (tri) predstavnike - člane Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Sveta Osnovne šole Matija Čopa Kranj in Osnovne šole Simona Jenka Kranj– podaljšanje roka za prijavo 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svete Osnovne šole Matija Čopa Kranj, Osnovne šole Simona Jenka Kranj in Glasbene šole Kranj – podaljšanje roka za prijavo 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Sveta javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid javnosti pritožb zoper policiste

Obrazec - prijava kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid.kandidatov

Obrazec - prijava kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za volilno komisijo Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid. kandidatov

Obrazec- prijava kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj  - podaljšanje roka za prijavo 

Razpisna dokumentacija

Obrazec - prijava kandidata

 

Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj in za predstavnika ustanovitelja, predsednika Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske 

Razpisna dokumentacija

Javni poziv

Obrazec - prijava kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za (enega) predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Gorenjske 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za (enega) predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Vzgojni zavod Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega člana Razvojnega sveta gorenjske regije

Dokumentacija

Obrazec - prijava kandidata

Rok za oddajo predlogov: 9. 1. 2023.

 

Poziv za predlaganje kandidatov za člane komisij Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Dokumentacija

Obrazec - prijava kandidata

Rok za oddajo predlogov: 9. 1. 2023.

 

Javni razpis za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Obrazec - prijava kandidata

Rok za oddajo predlogov: 9. 1. 2023.

KNJIGA SKLEPOV

 

38. redna seja 19. 10. 2022

 

37. redna seja 28. 9. 2022

 

36. redna seja 22. 6. 2022

 

35. redna seja 25. 5. 2022

 

34. redna seja 13. 4. 2022

 

33. redna seja 9. 3. 2022

 

32. redna seja 2. 2. 2022

 

6. dopisna seja 11. 1. - 13. 1. 2022

 

31. redna seja 22. 12. 2021

 

 30. redna seja 24. 11. 2021

 

5. dopisna seja 29. 10. - 2. 11. 2021

 

 29. redna seja 20. 10. 2021

 

 5. izredna seja 7. 10. 2021

 

 28.redna seja 29. 9. 2021

 

27. redna seja 23. 06. 2021

 

26. redna seja 26. 05. 2021

 

4. izredna seja 5. 5. 2021

 

25. redna seja 14. 04. 2021

 

24. redna seja 10. 3. 2021

 

23. redna seja 27 . 1. 2021

 

22. redna seja  23. 12. 2020

 

21. redna seja  02. 12. 2020

 

20. redna seja  11. 11. 2020

 

19. redna seja  14. 10. 2020

 

18. redna seja  16. 9. 2020

17. redna seja  23. 6. 2020

 

16. redna seja  3. 6. 2020 

 

15. redna seja 13. 5. 2020 - Zaradi trenutne epidemiološke situacije je na podlagi 179. člena Poslovnika mestnega sveta navzočnost javnosti na seji izključena.

 

4. dopisna seja 25. - 28. 4. 2020

 

3. dopisna seja 22. - 24. 4. 2020

 

2. dopisna seja 3. – 6. 4. 2020

 

 

1. dopisna izredna seja 20. - 23. 3. 2020

 

15. redna seja - Zaradi izrednih razmer (COVID-19) se sklicana 15. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 25. 3. 2020 ne opravi in se preloži do nadaljnjega do ureditve razmer.

 

 

14. redna seja 26.2.2020

 

13. redna seja 29.1.2020

 

12. redna seja 18.12.2019

 

11. redna seja 27.11.2019

 

10. redna seja 6.11.2019

 

Nadaljevanje 9. seja 6.11.2019

 

9. redna seja 23.10.2019

 

8. redna seja 18.9.2019

 

2. izredna seja 18.7.2019

 

7. redna seja 19.6.2019

 

6. redna seja 22.5.2019

 

5. redna seja 17.4.2019

 

4. redna seja 20.3.2019

 

1. izredna seja 11.3.2019

 

3. redna seja 13.2.2019

 

2. redna seja 30.1.2019

 

1. redna – konstitutivna seja Mestnega sveta , 19. 12. 2018.

 

PRILOŽENI DOKUMENTI:

 

Poziv za predlaganje kandidatov za elektorje in za člana državnega sveta 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Pravila

Obrazec - predlog kandidata

Obrazec - soglasje kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za člana volilne komisije Mestne občine Kranj 

Razpisna dokumentacija

Obrazec

Poziv

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svetu zavoda OŠ Simona Jenka Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid kandidatov nadom OŠ Simon Jenko

Obrazec - prijava kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svetu zavoda Kranjski vrtci 

Poziv

Obrazec

Rok za oddajo predlogov: 16. 6. 2022

 

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predsednika Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega člana volilne komisije Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Obrazec za prijavo (docx)

Razpisna dokumentacija (pdf)

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika ustanovitelja Mestne občine Kranj v Svetu zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj – podaljšanje roka za prijavo

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec za prijavo

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika ustanovitelja Mestne občine Kranj v Svetu zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec za prijavo

 

Poziv za predlaganje kandidatov za nadomestnega predstavnika Nadzornega sveta Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika v Svetu zavoda Dom upokojencev Kranj 

Razpisna dokumentacija

Razpis

Obrazec

 

Javni razpis za imenovanje nadomestnega člana/podpredsednika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj 

Razpisna dokumentacija

Razpis

Obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika v Svet zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid kandidatov za Svet Klinike Golnik

Obrazec-prijava kandidata

Rok za oddajo predlogov: 17. 12. 2021

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predsednika volilne komisije Mestne občine Kranj – podaljšanje roka 

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid kandidatov

Obrazec - prijava kandidata

Rok za oddajo predlogov: 19. 10. 2021

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svet javnega zavoda OŠ Janeza Puharja Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec - prijava kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika v Svet Dijaškega in študentskega doma Kranj 

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid kandidatov za Svet Dijaški in študentski dom

Obrazec-prijava kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike Sveta javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj in nadomestnega člana Nadzornega sveta Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

Razpisna dokumentacija

Poziv

Prijava kandidata - obrazec

 

Poziv za predlaganje kandidatov za namestnika predsednika volilne komisije Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Prijava kandidata - obrazec

 

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svetih javnih zavodov Mestna knjižnica Kranj in Gorenjski muzej

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec

Rok za oddajo predlogov: 31. 3. 2021

 

Poziv za predlaganje kandidatov za namestnika člana volilne komisije Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid nadom član OVK

Obrazec-prijava kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svet Osnovne šole Helene Puhar Kranj, Osnovne šole Stražišče Kranj ter v Svet Gimnazije Franceta Prešerna

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid kandidatov za Svet Gimnazije Franceta Prešerna

Obrazec-prijava kandidata

Rok za oddajo predlogov: 11. 01. 2021

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika v Svetu Gimnazije Franceta Prešerna

Razpisna dokumentacija

Obrazec za prijavo kandidata

Poziv za evid kandidatov za Svet Gimnazije Franceta Prešerna

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svetu Osnovne šole Helene Puhar Kranj

Razpisna dokumentacija

Obrazec za prijavo kandidata

Poziv za evid kandidatov

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike v Svetu zavoda Šolskega centra Kranj in v Svetu zavoda Ljudska univerza Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv za evid kandidatov  Za Svet Šolskega centra in Ljudsko univerzo

Obrazec- prijava kandidata

 

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Razpisna dokumentacija

Poziv

Izjava

 

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika v Svet Šolskega centra Kranj

Razpisna dokumentacija

Poziv

Obrazec - prijava kandidata

 

KNJIGA SKLEPOV

 

Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OŠ Simona Jenka Kranj in Sveta Gimnazije Kranj.

 

Razpis oziroma poziv za evidentiranje kandidatov za člane Razvojnega sveta gorenjske regije, Nadzornega odbora in člane Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja, so.p.

Poziv za Razvojni svet, Upravo in NO fundacije

Obrazec za prijavo kandidata

 

Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet OŠ Predoslje Kranj in Kranjski vrtci ter nadomestnega predstavnika v Svet OŠ Jakoba Aljaža Kranj

Poziv za svete OŠ

Obrazec-prijava kandidata

 

Poziv za dodatno evidentiranje kandidatov za predstavnike v Svete Osnovnih šol Staneta Žagarja Kranj, Matije Čopa Kranj in Glasbene šole Kranj.

Poziv

Obrazec - prijava

 

Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike v Svete Osnovnih šol Staneta Žagarja Kranj, Matije Čopa Kranj, Franceta Prešerna Kranj in Glasbene šole Kranj

Obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predsednika Statutarno pravne komisije, za nadomestnega predsednika Komisije za kulturo in šport, za predstavnike v Svetu OŠ Jakoba Aljaža Kranj in za člane Nadzornega sveta Komunale Kranj

Obrazec - prijava

Poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

obrazec - prijava

Javni razpis za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj

obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika v Skupščini Komunale Kranj

obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svetu zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske

obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za tri predstavnike v Svet zavoda Osnovna šola Orehek Kranj

obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svetu Zavoda za šport Kranj in za predstavnika v Skupščini Komunale Kranj

obrazec - prijava

Poziv za dodatno evidentiranje kandidatov za člane dveh komisij Mestnega sveta Mestne občine Kranj

obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestno imenovanje v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj in Svet Mestne knjižnice Kranj

obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za člane komisij pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj

obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske, za Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Gorenjska in Svet zavoda Vzgojni zavod Kranj

obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj

obrazec - prijava

Poziv za evidentiranje kandidatov za Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj

obrazec - prijava

Poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

Javni razpis za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev Mestnega sveta Kranj, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Mestna občina Kranj ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.  Navedena gradiva pripravljajo praviloma uradi in službe. Obravnavanje gradiv na sejah mestnega sveta ureja Poslovnik Mestne občine Kranj.

 

Strani so namenjene zainteresirani javnosti, zlasti pa nevladnim in drugim organizacijam civilne družbe, ki jih Mestna občina Kranj želi v čim večji meri pritegniti v postopke priprave in sprejemanja svojih odločitev. Vsi, ki so v procesu nastajanja gradiv sodelovali, lahko tukaj preverijo, kako so pristojni uradi in službe pri pripravi odločitev mestnega sveta upoštevala njihove pripombe, pobude in predloge.

 

Vaše pripombe pošljite na urad oziroma službo, ki je ob gradivu navedena kot predlagateljica.

 

41. redna seja 17.10.2018

 

40. redna seja 19.9.2018

 

39. redna seja 20.6.2018

 

38. redna seja 23.5.2018

 

37. redna seja 25.04.2018

 

36. redna seja 28.03.2018

 

35. redna seja 28.02.2018

 

34. redna seja 24.01.2018

 

33. redna seja 20.12.2017

 

32. redna seja, 22.11.2017

 

31. redna seja, 18.10.2017

 

30. redna seja, 20.9.2017

 

29. redna seja, 21.6.2017

 

28. redna seja, 24.5.2017

 

27. redna seja, 19.4.2017

 

26. redna seja, 22.3.2017

 

25. redna seja, 22.2.2017

 

24. redna seja, 25.1.2017

 

23. redna seja, 21.12.2016

 

22. redna seja, 23.11.2016

 

21. redna seja, 26.10.2016

 

20. redna seja, 28.9.2016

 

19. redna seja, 14.9.2016

 

18. redna seja, 22.6.2016

 

17. redna seja, 25.5.2016

 

16. redna seja, 20.4.2016

 

15. redna seja, 6.4.2016

 

14. redna seja, 23.3.2016

 

1. izredna seja, 24.2.2016

 

13. redna seja, 27.1.2016

 

12. redna seja, 16.12.2015

 

11. redna seja, 18.11.2015

 

10. redna seja, 21.10.2015

 

9. redna seja, 23.9.2015

 

8. redna seja, 10.6.2015

 

7. redna seja, 27.5.2015

 

6. redna seja, 22.4.2015

 

5. redna seja, 18.3.2015

 

4. redna seja, 18.2.2015

 

3. redna seja, 28.1.2015

 

2. redna seja, 17.12.2014

 

1. redna konstitutivna seja, 12.11.2014

 

KNJIGA SKLEPOV

36. seja Sveta Mestne občine Kranj - 17.9.2014

 

35. seja Sveta Mestne občine Kranj - 18.6.2014

 

34. seja Sveta Mestne občine Kranj - 21.5.2014

 

33. seja Sveta Mestne občine Kranj - 23.4.2014

 

32. seja Sveta Mestne občine Kranj - 26.3.2014

 

31. seja Sveta Mestne občine Kranj - 26.2.2014

 

30. seja Sveta Mestne občine Kranj - 29.1.2014

 

29. seja Sveta Mestne občine Kranj - 18.12.2013

 

28. seja Sveta Mestne občine Kranj - 28.11.2013

 

27. seja Sveta Mestne občine Kranj - 23.10.2013

 

26. seja Sveta Mestne občine Kranj - 18.9.2013

 

25. seja Sveta Mestne občine Kranj - 19.6.2013

 

24. seja Sveta Mestne občine Kranj - 22.5.2013

 

23. seja Sveta Mestne občine Kranj - 17.4.2013

  

22. seja Sveta Mestne občine Kranj - 20.3.2013

 

21. seja Sveta Mestne občine Kranj - 30.1.2013

  

20. seja Sveta Mestne občine Kranj - 12.12.2012

 

19. seja Sveta Mestne občine Kranj - 14.11.2012

 

18. seja Sveta Mestne občine Kranj - 10.10.2012

 

17. seja Sveta Mestne občine Kranj - 29.8.2012

 

16. Seje Sveta Mesne občine Kranj – 20.6.2012

 

15. Seje Sveta Mesne občine Kranj – 16.5.2012

 

14. Seje Sveta Mesne občine Kranj – 18.4.2012

 

13. Seje Sveta Mesne občine Kranj – 21.3.2012

 

12. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 22.2.2012

 

11. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 18.1.2012

 

10. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 14.12.2011

 

9. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 26.10.2011

 

8. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 21.9.2011

 

7. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 22.6.2011

 

6. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 11.5.2011

 

5. seja Sveta Mestne občine Kranj, 30.3.2011

 

4. seja Sveta Mestne občine Kranj, 16.02.2011

 

3. seja Sveta Mestne občine Kranj, 19.01.2011

 

2. seja Sveta Mestne občine Kranj, 15.12.2010

 

1. redna konstitutivna seja

 

1. Izredna seja Sveta MOK, 10.10.2011

 

KNJIGA SKLEPOV

 

PRILOŽENI DOKUMENTI:

Obrazec-evidentiranje

Evidentiranje kandidatov za člane Komisije za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči

Evidentiranje kandidatk oziroma kandidatov za Koordinatorico oziroma koordinatorja za enake možnosti žensk in moških

Evidentiranje kandidatk oziroma kandidatov za Koordinatorico oziroma koordinatorja za enake možnosti žensk in moških (dopis urada)

Evidentiranje JSKD

Evidentiranje kandidatov za člane in namestnike članov

Evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije

Evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in za predstavnike v Svet Zavoda za šport Kranj

Evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej

Evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svet javnega zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske in za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije

Evidentiranje nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svet OŠ Helene Puhar – podaljšanje

Evidentiranje svet CSD

Evidentiranje Svet OŠ Orehek

Evidentiranje za delovna telesa- dodatno ponovno

Evidentiranje za delovna telesa-dodatno

Evidentiranje za sodnike porotnike

Evidentiranje za sodnike porotnike - DOPIS SODIŠČA

Evidentiranje za sodnike porotnike - IZJAVA KANDIDATA

poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Kranjski vrtci

Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svetu Osnovne šole Helene Puhar Kranj in v Svetu Prešernovega gledališča Kranj

Evidentiranje za delovna telesa

Evidentiranje za Nadzorni odbor

39. seja Sveta Mestne občine Kranj, 8.9.2010

 

38. seja Sveta Mestne občine Kranj, 16.6.2010

 

37. seja Sveta Mestne občine Kranj, 26.5.2010

 

36. seja Sveta Mestne občine Kranj, 21.4.2010

 

35. seja Sveta Mestne občine Kranj, 31.3.2010

 

34. seja Sveta Mestne občine Kranj, 3.3.2010

 

33. seja Sveta Mestne občine Kranj, 27.1.2010

 

32. seja Sveta Mestne občine Kranj, 16.12.2009

 

31. seja Sveta Mestne občine Kranj, 25.11.2009

 

30. seja Sveta Mestne občine Kranj, 7.10.2009

 

29. seja Sveta Mestne občine Kranj, 23.9.2009

 

28. seja Sveta Mestne občine Kranj, 8.7.2009

 

27. seja Sveta Mestne občine Kranj, 17.6.2009

 

26. seja Sveta Mestne občine Kranj, 27.5.2009

 

25. seja Sveta Mestne občine Kranj, 6.5.2009

 

24. seja Sveta Mestne občine Kranj, 22.4.2009

 

23. seja Sveta Mestne občine Kranj, 18.3.2009

 

Evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svet Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj ter za nadomestnega predsednika Statutarno pravne komisije pri Svetu MOK

 

22. seja Sveta Mestne občine Kranj, 28.1.2009

 

21. seja Sveta Mestne občine Kranj, 10.12.2008

 

20. seja Sveta Mestne občine Kranj, 12.11.2008

 

19. seja Sveta Mestne občine Kranj, 15.10.2008, nadaljevanje seje 22.10.2008

 

18. seja Sveta Mestne občine Kranj, 9.7.2008

 

17. seja Sveta Mestne občine Kranj, 28.5.2008

 

16. seja Sveta Mestne občine Kranj, 23.4.2008

 

15. seja Sveta Mestne občine Kranj, 26.3.2008

 

14. seja Sveta Mestne občine Kranj, 20.2.2008

 

13. seja Sveta Mestne občine Kranj, 6.2.2008

 

12. seja Sveta Mestne občine Kranj, 21.12.2007

 

11. seja Sveta Mestne občine Kranj, 28.11.2007

 

10. seja Sveta Mestne občine Kranj, 17.10.2007

 

9. seja Sveta Mestne občine Kranj, 26.9.2007

 

8. seja Sveta Mestne občine Kranj, 27.6.2007

 

7. seja Sveta Mestne občine Kranj, 23.5.2007

 

6. seja Sveta Mestne občine Kranj, 25.4.2007

 

5. seja Sveta Mestne občine Kranj, 28.3.2007

 

4. seja Sveta Mestne občine Kranj, 1.3.2007

 

3. seja Sveta Mestne občine Kranj, 6.2.2007

 

2. seja Sveta Mestne občine Kranj, 20.12.2006

 

1. konstitutivna seja Sveta Mestne občine Kranj, 30.11.2006

38. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

37. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

36. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

35. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

34. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

33. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

32. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

31. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

30. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

29. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

28. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

27. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

26. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

25. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

24. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

23. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

22. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

21. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

20. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

19. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

18. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

17. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

16. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

15. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

14. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

13. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

12. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

11. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

10. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

9. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

8. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

7. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

6. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

5. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

4. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

3. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

2. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

1. izredna seja Sveta Mestne občine Kranj

 

1. konstitutivna seja Sveta Mestne občine Kranj

 

PRILOŽENI DOKUMENTI:

KNJIGA SKLEPOV

36. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

35. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

34. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

32. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

31. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

30. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

29. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

28. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

27. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

26. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

25. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

24. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

23. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

22. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

21. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

20. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

19. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

18. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

17. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

16. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

15. seja Sveta Mestne občine Kranj

 

1. izredna seja Sveta Mestne občine Kranj

 

PRILOŽENI DOKUMENTI:

KNJIGA SKLEPOV

PRILOŽENI DOKUMENTI:

KNJIGA SKLEPOV