Kultura

Kultura je temeljna vrednota, ki povečuje kakovost življenja in prispeva k oblikovanju skupne identitete. Mesto Kranj, znano kot Prešernovo mesto, daje velik poudarek kulturi. Kulturno življenje mesta podpira več ustanov, kot so Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Zavod za varstvo kulturne dediščine OI Kranj, Zgodovinski arhiv Ljubljana – OE Kranj, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Kranj.

 

Poleg teh institucij ima Kranj bogato društveno kulturo, saj deluje okrog 68 izvajalcev programov in projektov na območju Mestne občine Kranj. Na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti prevladujejo glasbene, folklorne, gledališke, likovne, plesne, foto-film-video, lutkovne, literarne in zveze društev. Mestna občina Kranj vsako leto sofinancira približno 80 kulturnih projektov.

 

Večje odmevnejše prireditve:

 • Teden slovenske drame,
 • Teden mladih,
 • Jazz kamp Kranj,
 • Prešernov smenj,
 • Prešerno poletje,
 • Prešerni december,
 • Prešerni karneval,
 • Vinska pot v Rovih pod Kranjm,
 • Mednarodni festival likovnih umetnosti,
 • Mednarodni festival sodobnega kolaža – KAOS,
 • Kranfest,
 • prireditve v Letnem gledališču Khislstein,
 • Filmski festival filma Kranj - Krafft
 • in mnoge druge.