Javna dela

Mestna občina Kranj v veljavnem proračunu vsako leto zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač udeležencev programov javnih del. V razdelkih spodaj so po letih objavljeni programi javnih del, izbrani na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi Javnega povabila za izbor programov javnih del, ki jih sofinancira MO Kranj.

Izbrani programi javnih del za leto 2024

Izbrani programi javnih del

 

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024

Obvestilo

Obvestilo izvajalcem

  • Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih
  • Obvestilo izvajalcem javnih del na področju socialnega varstva glede Javnega povabila za izbor programov javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021:

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je 9. decembra 2020, na svoji spletni strani objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021.

 

Priporočamo vam, da vašo ponudbo, ki jo bodo sestavljali trije obrazci: 1) Ponudba za izbor programa javnega dela za leto 2021, 2) Program javnega dela za leto 2021 in 3) Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2021, vsi za omilitev posledic COVID 19, v enem izvodu, čim prej pripravite in jo posredujete na e-naslov barbara.ciric@kranj.si, da jo evidentiramo in pripravimo gradivo za obravnavo na Komisiji za zaposlovanje. 

 

Vaše ponudbe za prvo obravnavo na zavodu pričakujemo čimprej, najpozneje pa do petka, 11. decembra 2020.

 

Predlagamo vam, da zaradi hitrejšega poteka dela, ki ga javno povabilo vsekakor zahteva, izpolnite na obrazcih tudi rubrike, ki se nanašajo na naročnika in zastopnika občine, in sicer:

Naziv naročnika: Mestna občina Kranj, zakoniti zastopnik: Matjaž Rakovec, župan.

Matična številka Mestne občine Kranj je 5874653000.

 

Sredstva za javna dela v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 ostajajo na enaki ravni kot za leto 2020, se pa občinski delež kritja plače za udeležence javnih del za leto 2021 znižuje, tako da znaša  40 odstotkov oziroma pod določenimi pogoji 20 ali 5 odstotkov, kar je posledica višje stopnje brezposelnosti v občini.

 

Da bo Mestna občina Kranj v letu 2021 sofinancirala zaposlitev čim večjega števila udeležencev javnih del, bo sofinancirala le stroške razlike plač za udeležence v celoti (prva alineja pod točko 2 na obrazcu Izjava).

 

Komisija za zaposlovanje Mestne občine Kranj bo imela sejo predvidoma 14. decembra 2020. Po županovem sprejemu predlaganih sklepov vam bomo podpisan obrazec Izjava naročnika programa javnega dela Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021  v pdf obliki poslali na e-naslov, ki ga boste navedli v obrazcu Ponudba za izbor programa javnega dela Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021. Če bo komisija predlagala manjše število udeležencev od predlaganih, pa vam bomo priložili tudi ustrezen obrazec z označenimi spremembami. 

 

  • Obvestilo izvajalcem javnih del glede Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2021:

Zavod RS za zaposlovanje  (v nadaljevanju Zavod), je 10. decembra 2020, na spletni strani Zavoda objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021.  

 

Priporočamo, da vašo ponudbo, ki jo bodo sestavljali trije obrazci v enem izvodu: 1) Ponudba za izbor programa javnega dela za leto 2021, 2) Program javnega dela za leto 2021 in 3) Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2021, čim prej pripravite in dostavite v temno siv zabojnik pred stavbo Mestne občine Kranj, lahko pa jo pošljete po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom Javna dela 2021 . Tretja možnost je, da ponudbo pošljete na e-naslov barbara.ciric@kranj.si in jo bomo evidentirali ter pripravili gradivo za obravnavo na Komisiji za zaposlovanje.  

Vaše ponudbe za prvo obravnavo na zavodu pričakujemo čimprej, najpozneje pa do srede, 16. 12. 2020 do 12. ure. 

 

Predlagamo vam, da zaradi hitrejšega poteka dela, ki ga javno povabilo vsekakor zahteva, izpolnite na obrazcih tudi rubrike, ki se nanašajo na naročnika in zastopnika občine, in sicer:

Naziv naročnika: Mestna občina Kranj, zakoniti zastopnik: Matjaž Rakovec, župan.

Matična številka Mestne občine Kranj je 5874653000.

 

Sredstva za javna dela v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 ostajajo na enaki ravni kot za leto 2020, se pa občinski delež kritja plače za udeležence javnih del za leto 2021 znižuje, tako da znaša  40 odstotkov oziroma pod določenimi pogoji 20 ali 5 odstotkov, kar je posledica višje stopnje brezposelnosti v občini.

 

Da bo Mestna občina Kranj v letu 2021 sofinancirala zaposlitev čim večjega števila udeležencev javnih del bo sofinancirala le stroške razlike plač za udeležence v celoti (prva alineja pod točko 2 na obrazcu Izjava).

 

Komisija za zaposlovanje Mestne občine Kranj bo imela sejo predvidoma 18. decembra 2020. Po županovem sprejemu predlaganih sklepov komisije vam bomo podpisan obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2021 v pdf obliki poslali na e-naslov, ki ga boste navedli v obrazcu Ponudba za izbor programa javnega dela za leto 2021. Če bo komisija predlagala manjše število udeležencev od predlaganih, pa vam bomo priložili tudi ustrezen obrazec z označenimi spremembami.