VLADIMIR RAVNIK † 

Vladimir Ravnik se je rodil v Kranju. Študij biologije je začel leta 1946 po 2. svetovni vojni. Diplomiral je leta 1953 s študentsko Prešernovo nagrado in doktoriral leta 1963.

 

Vso svojo kariero (1954-1994) je preživel na isti ustanovi, kjer je poučeval različne botanične predmete. Bil je izvoljen za izrednega profesorja in vodil Katedro za botaniko na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete. Med drugim je predaval tudi Sistematsko botaniko na Pedagoški fakulteti.

 

Poleg tega je prispeval številne članke o rastlinah in jih opremil z lastnimi risbami in fotografijami, s posebnim poudarkom na slovenskih orhidejah. Njegovi akvareli so del zbirke The Hunt Institute for Botanical Documentation.

 

Mestna občina Kranj mu je leta 2011 podelila naziv častnega občana za njegove dosežke na področju botanike.