Župan za občane

Spoštovane občanke, cenjeni občani Kranja,

bi se želeli srečati z županom Mestne občine Kranj, Matjažem Rakovcem? Na podlagi vaše predhodne prijave na elektronski pošti na naslov neva.vehovec-ilicic@kranj.si ali osebno v Sprejemni pisarni na Slovenskem trgu 1, 4000 Kranj, bomo uredili osebni pogovor z njim.

Srečanja bodo potekala enkrat mesečno v Protokolarni pisarni župana na Slovenskem trgu 1, 4000 Kranj, soba 18, od 10. do 12. ure. 

Datum za tekoči mesec bo znan prvi teden v mesecu in bo objavljen na spletni strani ter oglasni deski Mestne občine Kranj.