Razno

Mestna občina Kranj sodeluje pri projektu RASTIMO SKUPAJ (http://www.rastimo.si/). Pobudnika tega projekta Urad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije v vlogi glavnega organizatorja, povezujeta regijsko, lokalno in individualno sodelovanje z občinami na področju razvoja mladinskih politik. V ta namen ustanovljena delovna skupina bo sodelovala s šestimi občinami in bo organizirala šest regijskih dogodkov, ki se bodo v naslednjih letih nadaljevali v preostalih šestih regijah Slovenije. Naloga delovne skupine bo svetovanje občinam in mladinskim organizacijam, kako nadgraditi načine informiranja mladih o aktivnostih za mlade in z vključevanjem v procese odločanja. Vplivati želijo na odpravo primanjkljajev na obeh straneh, tako pri sektorju kot odločevalcih in okrepiti sodelovanje med vsemi, ki sooblikujejo mladinsko politiko na lokalni ravni.

 

Regijski in lokalni dogodki so potekali s poudarkom na informiranju mladih, na komuniciranju z njimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodij ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni in regijski ravni oz. e-participaciji mladih.

 

Regijski dogodki bodo namenjeni predstavitvi prednosti, koristi, ki jih občine pridobijo z vključevanjem mladih v aktivnosti posamezne občine, dela in idej strokovnjakinje/strokovnjaka za komuniciranje, portala mlad.si (https://mlad.si/) ter izvedbo delavnic, okroglih miz ali predavanj na temo informiranja mladih in vključevanja mladih v procese odločanja.