Proračun

Sprejeti proračun 2024

 1. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
 2. Odlok o proračunu 2024
 3. Splošni del proračuna
 4. Odhodki po programski klasifikaciji
 5. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
 6. Posebni del proračuna
 7. Načrt razvojnih programov 2024 do 2027
 8. Obrazložitve proračuna
 9. Obrazložitve finančnih načrtov KS
 10. Kadrovski načrt MOK in SOUOG
 11. Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
 12. Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim
 13. Stanovanjski proračunski sklad 

 

Predlog

 1. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
 2. Odlok o proračunu 2024
 3. Splošni del proračuna
 4. Odhodki po programski klasifikaciji
 5. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
 6. Posebni del proračuna
 7. Načrt razvojnih programov 2024 do 2027
 8. Obrazložitve proračuna
 9. Obrazložitve finančnih načrtov KS
 10. Kadrovski načrt MOK in SOUOG
 11. Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
 12. Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim
 13. Stanovanjski proračunski sklad

 

Osnutek

 1. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
 2. Odlok o proračunu 2024
 3. Splošni del proračuna
 4. Odhodki po programski klasifikaciji
 5. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
 6. Posebni del proračuna
 7. Načrt razvojnih programov 2024 do 2027
 8. Obrazložitve proračuna
 9. Obrazložitve finančnih načrtov KS
 10. Kadrovski načrt MOK in SOUOG
 11. Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
 12. Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim
 13. Stanovanjski proračunski sklad

 

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2023

 

Povzetek poročila

Splošni del

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del

NRP

Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov

 

 

Četrtletna poročila o izvrševanju proračuna MOK 2023 

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar- junij 2023

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2023

Splošni del januar – junij 2023

Posebni del januar – junij 2023

Načrt razvojnih programov januar – junij 2023

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar- marec 2023

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – marec 2023

Splošni del januar – marec 2023

Posebni del januar – marec 2023

Načrt razvojnih programov januar – marec 2023

 

 

Sprejeti Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2023

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o rebalansu proračuna MOK za l. 2023

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2023 do 2026

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kadrovski načrt MOK in SOUG

Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Predlog rebalansa proračuna 2023

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o rebalansu proračuna MOK za l. 2023

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2023 do 2026

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kadrovski načrt MOK in SOUG

Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Sprejeti proračun 2023

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2023

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2023 do 2026

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt MOK

Kadrovski načrt SOUOG

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Predlog

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2023

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2023 do 2026

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt MOK

Kadrovski načrt SOUOG

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

 

Osnutek

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2023

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2023 do 2026

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt MOK

Kadrovski načrt SOUOG

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

Četrtletna poročila o izvrševanju proračuna MOK 2022 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar- december 2022

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – december 2022
 2. Splošni del januar – december 2022
 3. Posebni del januar – december 2022
 4. Načrt razvojnih programov januar – december 2022

 

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2022

 

 1. Povzetek poročila
 2. Splošni del
 3. Odhodki po programski klasifikaciji
 4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
 5. Posebni del
 6. NRP
 7. Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov
 8. Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP
 9. Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

 

 

Četrtletna poročila o izvrševanju proračuna MOK 2022

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar- september 2022

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – september 2022
 2. Splošni del januar – september 2022
 3. Posebni del januar – september 2022
 4. Načrt razvojnih programov januar – september 2022

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar- junij 2022

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2022
 2. Splošni del januar – junij 2022
 3. Posebni del januar – junij 2022
 4. Načrt razvojnih programov januar – junij 2022

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-marec 2022

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – marec 2022
 2. Splošni del januar – marec 2022
 3. Posebni del januar – marec 2022
 4. Načrt razvojnih programov januar – marec 2022

 

Sprejeti proračun 2022

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2022

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2022 do 2025

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt MOK

Kadrovski načrt SOUOG

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Predlog

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2022

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2022 do 2025

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt MOK

Kadrovski načrt SOUOG

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Osnutek

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2022

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2022 do 2025

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt MOK

Kadrovski načrt SOUOG

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Četrtletna poročila o izvrševanju proračuna MOK 2021

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-december 2021

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – december 2021
 2. Splošni del januar – december 2021
 3. Posebni del januar – december 2021
 4. Načrt razvojnih programov januar – december 2021

 

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2021

 1. Povzetek poročila
 2. Splošni del
 3. Odhodki po programski klasifikaciji
 4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
 5. Posebni del
 6. NRP
 7. Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov
 8. Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP
 9. Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

 

Četrtletna poročila o izvrševanju proračuna MOK 2021

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-junij 2021

 

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2021
 2. Splošni del januar – junij 2021
 3. Posebni del januar – junij 2021
 4. Načrt razvojnih programov januar – junij 2021

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-marec 2021

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – marec 2021
 2. Splošni del januar – marec 2021
 3. Posebni del januar – marec 2021
 4. Načrt razvojnih programov januar – marec 2021

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-september 2021

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – september 2021
 2. Splošni del januar – september 2021
 3. Posebni del januar – september 2021
 4. Načrt razvojnih programov januar – september 2021

 

Sprejeti Odlok o drugem rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2021

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o drugem rebalansu proračuna 2021

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2021 do 2024

Projekti v NRP 2021

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Stanovanjski proračunski sklad

 

Predlog 2. rebalansa maj 2021

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o drugem rebalansu proračuna 2021

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2021 do 2024

Projekti v NRP 2021

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Stanovanjski proračunski sklad

 

Sprejeti Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2021

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o rebalansu proračuna 2021

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2021 do 2024

Projekti v NRP 2021

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Načrt razpolaganja s finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Stanovanjski proračunski sklad

 

 

Predlog rebalansa januar 2021

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o rebalansu proračuna 2021

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2021 do 2024

Projekti v NRP 2021

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Načrt razpolaganja s finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Stanovanjski proračunski sklad

 

 

Sprejeti proračun 2021

 

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2021

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2021 do 2024

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Predlog:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2021

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2021 do 2024

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Osnutek:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov
Odlok o proračunu 2021
Splošni del proračuna
Odhodki po programski klasifikaciji
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov 2021 do 2024
Obrazložitve proračuna
Obrazložitve finančnih načrtov KS
Kadrovski načrt
Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
Stanovanjski proračunski sklad
Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

 

Poročilo o realizaciji proračuna MOK januar-junij 2020

 

 1. Povzetek poročila

 2. Splošni del

 3. Odhodki po programski klasifikaciji

 4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

 5. Posebni del

 6. Načrt razvojnih programov

 7. Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov

 8. Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP

 9. Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

 

Četrtletna poročila o izvrševanju proračuna MOK 2020

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-september 2020

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – september 2020

 2. Splošni del januar – september 2020

 3. Posebni del januar – september 2020

 4. Načrt razvojnih programov januar – september 2020

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-december  2020

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar –december 2020

 2. Splošni del januar – december 2020

 3. Posebni del januar – december 2020

 4. Realizacija NRP januar - december 2020

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-junij 2020

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2020

 2. Splošni del januar – junij 2020

 3. Posebni del januar – junij 2020

 4. Načrt razvojnih programov januar – junij 2020

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-marec 2020

 1. Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – marec 2020

 2. Splošni del januar – marec 2020

 3. Posebni del januar – marec 2020

 4. Načrt razvojnih programov januar – marec 2020

 

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve MOK

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve MOK

Obrazložitev odloka

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve MOK

Obrazložitev odloka

 

Sprejeti proračun 2020

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2020

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2020 do 2023

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

 

Osnutek:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2019

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2019 do 2022

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja

nepremičnega premoženja MOK

 

Predlog:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2019

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2019 do 2022

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja

nepremičnega premoženja MOK

 

Sprejeti proračun:

Uvod in povzetek s sprejetimi sklepiOdlok o proračunu 2019

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2019 do 2022

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-december 2019:

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – december 2019

Splošni del januar – december 2019

Posebni del januar – december 2019

Načrt razvojnih programov januar – december 2019

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-marec 2019:

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – marec 2019

Splošni del januar – marec 2019

Posebni del januar – marec 2019

Načrt razvojnih programov januar – marec 2019

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-junij 2019:

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2019

Splošni del januar – junij 2019

Posebni del januar – junij 2019

Načrt razvojnih programov januar – junij 2019

 

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2019

Povzetek poročila

Splošni del

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del

NRP

Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov

Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP

Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2018:

Povzetek poročila

Splošni del

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del

NRP

Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov

Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP

Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

 

Sprejeti proračun 2018:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2018

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2018 do 2021

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Predlog:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2018

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2018 do 2021

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Osnutek:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2018

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2018 do 2021

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

Poročilo o realizaciji proračuna MOK jan - junij 2016

Povzetek poročila

Splošni del

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del

NRP

Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov

Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP

Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

 

Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2016

Uvod in povzetek s sprejetimi sklepi

Odlok o proračunu 2016

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna Načrt razvojnih programov 2016 do 2019 

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2016 2. obravnava - gradivo

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2016

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2016 do 2019

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2016 1. obravnava - gradivo

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2016

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2016 do 2019

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2014

Povzetek poročila

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov

Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP

Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada 

 

Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2014

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2014

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2014 do 2017

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Stanovanjski proračunski sklad

Kadrovski načrt

Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS

Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in kapitalskimi deleži

 

Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2014, 2. obravnava

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2014

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2014 do 2017

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Stanovanjski proračunski sklad

Kadrovski načrt

Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS

Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in kapitalskimi deleži

 

Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2014, 1. obravnava

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2014

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2013 do 2016

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Stanovanjski proračunski sklad

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in kapitalskimi deleži

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje

Kadrovski načrt

Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS

Sprejeti rebalans proračuna MO Kranj za l. 2013

Sklepi Sveta MO Kranj

Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2013

Splošni del:

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, račun finančnih terjatev in naložb

Odhodki po programski klasifikaciji odhodkov

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji odhodkov

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2013-2016

Obrazložitve splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov

Obrazložitve in finančni načrt stanovanjskega sklada

 

Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2013

Povzetek s predlogi sklepov

Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2013

Splošni del (bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, račun finančnih terjatev in naložb, odhodki po programski klasifikaciji odhodkov ter odhodki po funkcionalni klasifikaciji odhodkov)

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2013-2016

Obrazložitve splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov

Obrazložitve in finančni načrt stanovanjskega sklada

 

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2013

Povzetek poročila

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov

Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP

Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

 

Odlok o proračuni MO Kranj za l. 2013, sprejeti

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2013

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2012 do 2016

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Stanovanjski proračunski sklad

Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS in Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

 

Odlok o proračuni MO Kranj za l. 2013, 2. obravnava

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2013

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2012 do 2016

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Stanovanjski proračunski sklad

Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS in Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

 

Odlok o proračuni MO Kranj za l. 2013, 1. obravnava

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2012

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2012 do 2015

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Stanovanjski proračunski sklad

Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS in Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

Proračun Mestne občine Kranj za leto 2005

Naslovna stran, sprejeti sklepi Sveta MO Kranj, povzetek obrazložitev

Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2005

Uvodna obrazložitev in konsilidirani splošni del proračuna z obrazložitvijo

Izkazi MO Kranj kot neposrednega uporabnika z obrazložitvijo

Finančni načrt Stanovanjskega sklada z obrazložitvijo

Izkazi KS kot skupine neposrednih uporabnikov z obrazložitvijo

Posebni del proračuna z obrazložitvijo

Načrt nabav, gradenj, vzdrževanja in obnov OTZ in CZ

Načrt gradenj in razvojni program DJS z obrazložitvijo

Načrt gradenj in razvojni program GJS z obrazložitvijo

Program državnih pomoči

Načrt delovnih mest

Kriteriji za delitev sredstev za vzdrževanje krajevnim skupnostim

 

Poročilo o realizaciji proračuna januar - junij 2005

Naslovna stran

Predlog sklepa in povzetek

Konsolidirani izkazi MO Kranj

Izkazi MO Kranj

Izkazi KS

Posebni del

Stanovanjski sklad

Poročilo o realizaciji prihodkov in drugih prejemkov

Poročilo o realizaciji odhodkov

Poročilo o realizaciji odhodkov po programih

Ostala poročila

Razlaga glavnih odstopanj in predlog potrebnih ukrepov

 

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna 2005

Povzetek in predlog sklepa

Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za leto 2005

Splošni del

Posebni del - MO Kranj

Posebni del - KS

Obrazložitve uvoda in splošnega dela - prihodki

Obrazložitve splošnega dela - izdatki

Obrazložitve posebnega dela - MO Kranj

Obrazložitve posebnega dela - KS

Izvajanje načrta razvojnih programov in načrta nabav

Bilanca stanja

Proračunski stanovanjski sklad

Proračun Mestne občine Kranj za leto 2004

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004 (Uradni list RS, št. 130/03)

Obrazložitev proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004 - uvod Konsolidirani izkazi

Načrt gradenj z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2004 do 2007 za področje cest

Izkazi Mestne občine Kranj

Obrazložitev proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004 - splošni del MO Kranj

Izkazi krajevnih skupnosti

Obrazložitev proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004 - splošni del KS

Sprejeti proračun Mestne občine Kranj (posebni del) za leto 2004

Obrazložitev proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004 - posebni del

Odhodki krajevnih skupnosti

Finančni načrt Stanovanjskega sklada

Obrazložitev finančnega načrta Stanovanjskega sklada MO Kranj za leto 2004

Načrt nabav Mestne občine Kranj za leto 2004

Plan investicij Mestne občine Kranj v letu 2004

Načrt nabav za potrebe zaščite in reševanja za leto 2004

Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2004 do 2007 za podprograme družbenih javnih služb

Obrazložitev razvojnih načrtov za družbene dejavnosti za obdobje 2004-2007

Program razvoja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Kranj v obdobju od leta 2004 do 2007

Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2004 do 2006 za stanovanjsko področje

Obrazložitev proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004 - splošni del

Program prodaje premoženja v letu 2004

Program prodaje in nakupov premoženja v letu 2004

Načrt delovnih mest v letu 2004

Program državnih pomoči za leto 2004

 

Poročilo o realizaciji proračuna januar - junij 2004

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj za obdobje januar - junij 2004 - naslovna stran

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004 - povzetek poročila

Konsolidirani izkazi MO Kranj - naslovna stran

Konsolidirani izkazi MO Kranj

Realizirani finančni načrt MO Kranj kot neposredni uporabnik v obdobju januar - junij 2004 - naslovna stran

Realizirani finančni načrt MO Kranj kot neposredni uporabnik v obdobju januar - junij 2004

Realizirani finančni načrti krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov v obdobju januar - junij 2004 - naslovna stran

Realizirani finančni načrti krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov v obdobju januar - junij 2004

Posebni del - Realizacija po programih - naslovna stran

Posebni del - Realizacija proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004

Proračunski stanovanjski sklad - Realizacija - naslovna stran

Realizacija proračunskega stanovanjskega sklada v obdobju januar - junij 2004

Poročilo o prihodkih in drugih prejemkih proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004

Lastni prihodki krajevnih skupnosti in prihodki iz proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004

Poročilo o realizaciji odhodkov in drugih izdatkov proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004

Odhodki krajevnih skupnosti v obdobju januar - junij po letih

Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Poročilo o plačanih neporavnanih obveznostih iz preteklih let

Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev v obdobju januar - junij 2004

Poraba splošne proračunske rezervacije v obdobju januar - junij 2004

Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve

Poročilo o spremembi proračunskih uporabnikov med letom, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Predlog potrebnih ukrepov

 

Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu za leto 2004

Odlok o spremembi odloka o praračunu MO Kranj za leto 2004 - Predlog - naslovna stran

Odlok o spremembi odloka o praračunu MO Kranj za leto 2004 - hitri postopek - povzetek gradiva

Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu MO Kranj za leto 2004

Konsolidirana bilanca prihodkov in odhodkov

Bilanca prihodkov in odhodkov (MO Kranj)

Bilanca prihodkov in odhodkov (krajevne skupnosti)

Posebni del - naslovna stran

Posebni del proračuna po uporabnikih

Stanovanjski sklad

Obrazložitev Odloka o spremembi odloka o proračunu MO Kranj za leto 2004

Obrazložitev posebnega dela Odloka o spremembi odloka o proračunu MO Kranj za leto 2004

Obrazložitev rebalansa razvojnih načrtov 2004 - 2007 v letu 2004 in načrta gradenj ODJS za leto 2004

Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2004 do leta 2007 za podprograme družbenih javnih služb

Razvojni programi - OGJS - rebalans

Program prodaje premoženja v letu 2004

Program prodaje premoženja v letu 2004 - Odlok o spremembi odloka o proračunu MO Kranj za leto 2004

 

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna za leto 2004

Predlog sklepa in povzetek

Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za leto 2004

Splošni del zaključnega računa

Posebni del zaključnega računa

Obrazložitev - uvod

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa

Bilanca stanja na dan 31.12.2004 z obrazložitvijo

Poročila o izvajanjurazvojnih programov in načrta nabav v letu 2004

Poročilo o izvajanjufinančnega načrta proračunskega stanovanjskega sklada