Koncesionarji

DEJAVNOST KONCESIONAR PROSTORI
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH Milena Šifrar Kopač Gosposvetska 10 a, 4000 Kranj
  Blaž Kalan Gosposvetska 10 a, 4000 Kranj
  Alojz Renčelj  Gosposvetska 10 a, 4000 Kranj
  Martina Majc Gosposvetska 10 a, 4000 Kranj
  David Bizjak Gosposvetska 10 a, 4000 Kranj
 

ZDRAVSTVENI ZAVOD DENTOR, Iztok Kavčič, dr.dent.med.

Žanova 3, 4000 Kranj
  Simona Debelak Tekstilna ul. 17, 4000 Kranj
  Marta Lapuh Pante 11, 4000 Kranj
  Urban Belehar Vrečkova ul. 3, 4000 Kranj
  Aleksandra Vidrih Ljubljanska 24 a, 4000 Kranj 
  Gregor Mavčič  Gosposvetska 10 b, 4000 Kranj
  Melita Franko Gosposvetska 10 b, 4000 Kranj

 

 

Prenadent, d.o.o. Gosposvetska 10 b, 4000 Kranj
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE    
  Vladimir Vujovič Žanova 3, 4000 Kranj
  Tina Herlec Šturm OŠ Franceta Prešerna, Kidričeva 49, 4000 Kranj

 

 

Mojca Fajfar Furlan Gosposvetska 10 b, 4000 Kranj
SPECIALIST ZOBNE IN ČELJUSTNE ORTOPEDIJE    
  Mojca Velikonja Vagner Gosposvetska 10 b, 4000 Kranj

 

 

Maja Valant Gosposvetska 10 b, 4000 Kranj
SPLOŠNA MEDICINA    

 

 

Damjana Pogačnik Peternel Gosposvetska 10 a, 4000 Kranj
ŠOLSKA MEDICINA    
  Jelka Hostnik Gosposvetska 10, 4000 Kranj
     
     
PATRONAŽA    
  Šenk Mateja Bleiweisova 6, 4000 Kranj
     
     
LEKARNE    
  Urška Žbontar Lekarna Mlaka, Golniška c. 105, 4000 Kranj
  Janez Erčulj Lekarna pri Kranjskem orlu,  Glavni trg 21, 4000 Kranj
  Marija Ahačič Lekarna Savski otok, Stara cesta 25 b, 4000 Kranj
     
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO    
  Sava Rant Hafner, Rodna storitev za zdravje d.o.o.

Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj