Medobčinsko redarstvo

 

Vodja medobčinskega redarstva

 

mag. Robert Zadnik – po pooblastilu – inšpektor višji svetnik

T: 04 2373 197

E: medobcinsko.redarstvo@kranj.si

 

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
Številka za prijave in informacije   080 42 52
delovodja V Jadranka Završnik

04 237 31 97

referent Tatjana Bilbija 04 237 31 43
višji referent I Irena Košir Ropret 04 237 33 64
inšpektor Aleš Bizjan 04 237 33 51
medobčinski redar višji svetovalec Sandi Pavlovič 04 237 32 04

medobčinski redar višji svetovalec

Natalija Golob 04 237 32 02
medobčinski redar vodja skupine Andreja Meglič 04 237 33 57
medobčinski redar vodja skupine Damir Salihović  04 237 33 53
medobčinski redar vodja skupine Irena Žagar 04 237 32 12

medobčinski redar vodja skupine

Erik Melihen 04 237 31 26
medobčinski redar Ivan Peternelj  04 237 32 03

medobčinski redar pripravnik

Monika Klopčič

04 237 32 11

medobčinski redar pripravnik Petra Raspotnik 

04 237 32 84

medobčinski redar pripravnik Nina Leskovšek

04 2373 360

medobčinski redar pripravnik Branislav Kostić

04 2373 359

medobčinski redar pripravnik

David Basta

04  2373 214  

 

Pooblastila in pristojnosti za izvajanje nalog redarstva so opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu - ZOred, v občinskih programih varnosti pa so določeni cilji, kam je v posamezni občini potrebno usmeriti težišče delovanja. Redarski nadzor opravljajo redarji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

 

Medobčinski redarji so v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o cestah, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakonom o zaščiti živali in posameznih občinskih odlokih pristojni:

 

  • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
  • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
  • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
  • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
  • vzdrževati javni red in mir

 

Prijava Medobčinskemu redarstvu

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podtkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj

Pravilnik o odstranitvi/hrambi/izdaji/prodaji/ ali razgradnji vozil

 

Javna naznanila