Akti

 

Cenik občasne uporabe prostorov v zavodu Kranjski vrtci, velja od 1. 7. 2024

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/24)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, d.o.o.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 44/24)

Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka (Uradni list RS, št. 121/23)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 32/23)

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (UPB1), Uradni list RS, št. 44/21

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (UPB1), Uradni list RS, št. 44/21

Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (UPB), Uradni list RS, št. 44/21

Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023

Sklep o uvrstitvi ravnatelja Kranjskih vrtcev v plačni razred

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 15/18)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 1/17)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 11/2015)

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – uradno prečiščeno besedilo (UPB2), Uradni list RS, št. 17/2014

Sklep o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oz. končati poslovalni čas vrtca (Uradni list RS, št. 32/07),

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 99/06),

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 77/17)

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 14/23)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 14/23)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 14/23)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 14/23)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 14/23)