Izjava o dostopnosti

Splošno

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo s spletnim mestom www.kranj.si  za vse spletne uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0 (angl.: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Smernice vsebujejo razlago, kako zagotoviti, da so spletne vsebine dostopne osebam z omejitvami in uporabniško prijazne za vse.

 

Mestna občina Kranj se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča www.kranj.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.kranj.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • spreminjanje tipa velikosti fontov,
  • označitev vsebine (krepko, poudari fokus).

 

Stopnja skladnosti

Spletišče www.kranj.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.kranj.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa. Že objavljenih uradnih in podpisanih dokumentov ni dovoljeno spreminjati, prav tako kadrovske zmožnosti glede na številčnost dokumentov ne dopuščajo izvedbe dopolnitev objav z alternativnim wordovim dokumentom (nesorazmernost bremena; 6. člen ZDSMA). V prihodnje bomo skladno z organizacijskimi, tehnološkimi in kadrovskimi zmožnostmi (upoštevajoč sorazmernost bremena) v največji možni meri zagotavljali dostopnost objavljenih dokumentov.

 

Priprava izjave o dostopnosti

  • Ta izjava je bila pripravljena 8. 10. 2021 na podlagi samoocene.
  • Izjava je bila nazadnje pregledana in dopolnjena 17. 6. 2022.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obiskovalci pri brskanju po spletišču www.kranj.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov pr@kranj.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. 

 

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

 

Republika Slovenija

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si