Urad za razvoj in pametno skupnost

Urad za razvoj in pametno skupnost na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 

 • organizira, usklajuje in nadzira delo oddelkov, ki delujejo v okviru tega urada,
 • nudi strokovno podporo ostalim notranjim organizacijskim enotam,
 • v okviru pristojnosti urada skrbi za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi.

Tomaž Lanišek

vodja urada

telefon: 04 2373 206

 

Oddelek za pametno skupnost

 

Rok Harter

višji svetovalec - vodja oddelka

telefon: 04 2373 350

lokacija pisarne: C-II/188

Judita Tkalec

telefon: 04 2373 118

lokacija pisarne: C-II/188

Boštjan Berčič

telefon: 04 2373 193

lokacija pisarne: C-II/188

Toni Tomšič

telefon: 04 2373 192

lokacija pisarne: C-II/188

Ana Vizovišek

telefon: 04 2373 220

lokacija pisarne: C-II/179

Oddelek za pametno skupnost na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 

 • pripravlja strategije pametnega mesta,
 • pripravlja finančne projekcije za področje pametnega mesta, 
 • vodi in koordinira projekt pametnega mesta,
 • nudi podporo pri vodenju in izvajanju sofinanciranih projektov v MOK,
 • vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju posameznega sofinanciranega projekta,
 • svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi projektov ter pripravi proračuna,
 • pomaga pri izdelovanju metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora sofinanciranih projektov ter pri pripravi in izvedbi proračuna s področja sofinanciranih projektov,
 • načrtuje in izvaja upravne in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja sofinanciranih projektov,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
 • spremlja izvajanje pogodb o sofinanciranju, sklenjenih na podlagi javnih razpisov s področja pametne skupnosti,
 • načrtuje in vodi posodabljanje in vzdrževanje informacijskega sistema,
 • vodi evidenco informacijske opreme v MOK,
 • administrira in vzdržuje spletno stran MOK, koordinira delovanje ter administracijo centralnega uredništva (MKV) ter druge komunikacijske digitalne kanale  MOK,
 • načrtuje, pripravlja ter testira izvedljivosti razvojnih projektov pomembnih za razvoj MOK,
 • pripravlja strategije za razvojne projekte,
 • vodi politiko oskrbe, obdelave in analitike podatkov iz naslova vsebin pametnega mesta,
 • uvaja razvojne vsebine e-uprave,
 • skrbi za digitalizacijo MOK in povezanih javnih zavodov in javnih podjetij,
 • skrbi za digitalno platformo in sistem mestne kartice.

Oddelek za zeleni prehod

 

Eva Romih

podsekretar - vodja oddelka

telefon: 04 2373 174

lokacija pisarne: C-II/178

Ida Bibič

telefon: 04 2373 183

lokacija pisarne: C-II/178

Matejka Mohorič

 telefon: 04 2373 169

lokacija pisarne: soba C-II/178 

Polona Prosen Šprajc

telefon: 04 2373 189

lokacija pisarne: soba C-II/178 

Jana Zupančič Grašič

telefon: 04 2373 209

lokacija pisarne: soba B-II/198

Oddelek za zeleni prehod na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 

 • pripravlja strategije zelenega prehoda,
 • pripravlja finančne projekcije za področje zelenega prehoda, 
 • vodi in koordinira projekte zelenega prehoda,
 • nudi podporo pri vodenju in izvajanju sofinanciranih projektov v MOK na področju zelenega prehoda,
 • vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev na področju zelenega prehoda,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju posameznega sofinanciranega projekta,
 • svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi projektov ter pripravi proračuna,
 • pomaga pri izdelovanju metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora sofinanciranih projektov ter pri pripravi in izvedbi proračuna s področja sofinanciranih projektov,
 • načrtuje in izvaja upravne in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja sofinanciranih projektov,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja in sofinanciranja,
 • spremlja izvajanje pogodb o sofinanciranju sklenjenih na podlagi javnih razpisov s področja zelenega prehoda,
 • pomaga pri oživljanju in zelenem prehodu starega mestnega jedra,
 • koordinira in potrjuje projekte na področju zelenega prehoda (trajnostna mobilnost, ohranjanje zelenih površin, učinkovita raba energije, odpadki in recikliranje, varstvo voda, ekološko ozaveščanje, sodelovanje z nevladnimi organizacijami, zelena infrastruktura),
 • skrbi za povezovanje z drugimi mesti v okviru misije EU na področju zelenega prehoda.