Mestna občina Kranj se je zavezala k energetski učinkovitosti in trajnosti na številnih področjih. Seznanite se s strateškimi usmeritvami in pomembnimi dokumenti, ki so temelj za uresničevanje zavez na področju energetike, okolja, prometa …

 

 

Trajnostno energetsko-podnebni načrt za občine (TEPN) je akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe ter vsebuje:

 • možnosti za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije,
 • možnosti za zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 za 40 odstotkov,
 • zajema področja, kjer ima občina lahko vpliv (javne stavbe, javna razsvetljava, posredno na hiše in večstanovanjske hiše, promet, turizem, gozdarstvo, itd.)

 

Lokalni energetski koncept (LEK) pa:

 • zagotavlja dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem področju in z energijo povezanim okoljskim razvojem
 • vsebuje ukrepe za učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov in izboljšanje kakovosti zraka,
 • vsebuje akcijski načrt za obdobje desetih let s predlaganimi aktivnostim in projekti.

 

Več informacij je na spodnjih povezavah.

Gre za akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe ter vsebuje:

 • možnosti za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije,
 • možnosti za zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 za 40 odstotkov,
 • zajema področja, kjer ima občina lahko vpliv (javne stavbe, javna razsvetljava, posredno na hiše in večstanovanjske hiše, promet, turizem, gozdarstvo, itd.)

 

 • zagotavlja dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem področju in z energijo povezanim okoljskim razvojem
 • vsebuje ukrepe za učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov in izboljšanje kakovosti zraka,
 • vsebuje akcijski načrt za obdobje desetih let s predlaganimi aktivnostim in projekti.