Zelenice in cvetlične grede

Načrt spomladanskih in jesenskih javnih zasaditev cvetličnih gredic in  korit za občino Kranj pripravlja koncesionar, pri čemer upošteva razmere v naravi – naravni škodljivci, odpornost rastlin na vreme in druge naravne značilnosti območja.

 

Korita, ki jih urejamo s koncesionarjem, stojijo na območju med občinsko stavbo in Pungartom, betonska korita v lasti MOK pa se nahajajo ob Cesti Staneta žagarja na mostu čez Kokro. Vanje maja zasadimo cvetoče enoletnice, v oktobru jih zamenjamo z zimsko cvetočimi enoletnicami. Enoletnice uporabljamo zaradi barvnega učinka. Ponekod ohranjamo tudi pušpan, zaradi pušpanove vešče pa ga na novo ne zasajamo več.

 

Gredice z enoletnicami zasajamo le v parku La Ciotat in na Slovenskem trgu. Povsod drugod – na krožiščih, križiščih in obcestnih gredah ter na drugih lokacijah – gredice zasajamo s trajnicami in vrtnicami.