Varna točka 

 

Kaj je varna točka? 

 • je javni prostor, kot so javni in zasebni zavodi, trgovine, cvetličarne, avtomobilske organizacije, gostinstvo, v katerih so prisotni ljudje, ki nudijo otrokom oziroma mladostnikom (v nadaljevanju: otrok) trenutno zaščito, takojšnjo prvo pomoč ali zgolj nasvet v stiski,
 • je most med otrokom in institucijami, ki v nadaljevanju strokovno rešijo problem,
 • predstavlja varnost na zalogo (da otroci vedo, da to obstaja in v primeru, da bodo to potrebovali vedo kam se lahko obrnejo).

 

Komu je varna točka namenjena?

 • namenjena je šolskim otrokom osnovnih in srednjih šol

 

Kdaj se otrok zateče v varno točko?

Varne točke so vzpostavljene z namenom pomoči otrokom, da se lahko vanje zatečejo v primeru kakršnih koli težav ali stisk:

 • ko se ne počutijo varne v svoji skupnosti,
 • ko se znajdejo v kakršnikoli stiski,
 • se počutijo ogrožene s strani svojih vrstnikov in so žrtve medvrstniškega nasilja,
 • so žrtve nasilja s strani odraslih,
 • in drugo: so se izgubili, želijo poklicati starše, so bili priča kaznivemu dejanju,
 • sedanje izkušnje kažejo, da se v varne točke obrnejo tudi zaradi ljubezenskih težav, potrebujejo obliž, počakajo nekoga v varni točki, da se umaknejo pred mrazom, v zadnjem času tudi zaradi stisk, ki jih je prinesla epidemija,…

 

Kako otrok najde varno točko? 

Varno točko se prepozna po modri nalepki z belo smejočo se hišico in je nalepljena na vhodu v javni prostor:

 

 

Da otroci in mladostniki lažje najdejo Varne točke je  vzpostavljena tudi spletna stran http://www.varnetocke.si/, ki vsebuje zemljevid varnih točk po Sloveniji, na pametnih telefonih pa zemljevid deluje na način, da prikaže najbližjo varno točko glede na lokacijo telefona.

 

Unicef Slovenije je po Sloveniji že vzpostavil in še vzpostavlja številne varne točke. Projektu varnih točk se je pridružila tudi Mestna občina Kranj in želimo še širiti lokalno mrežo Unicefovih varnih točk tudi v naši Mestni občini Kranj.

 

V Mestni občini Kranj delujejo naslednje Varne točke:

 

 1. Lidl -  Šuceva ulica 58, 4000 Kranj
 2. Lidl - Koroška cesta 55a, 4000 Kranj
 3. HOFER - Smledniška cesta 27h, 4000 Kranj
 4. HOFER - Šuceva ulica 23 A, 4000 Kranj
 5. GENERALI zavarovalnica - Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj
 6. GENERALI Zavarovalnica - Mlekarska 13, 4000 Kranj
 7. A1 Center Kranj - Koroška cesta 4, 4000 Kranj
 8. Policijska postaja Kranj - Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj
 9. Dom upokojencev Kranj - Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
 10. Zavod za turizem in kulturo Kranj - Glavni trg 2, 4000 Kranj
 11. Zdravstveni dom Kranj - Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj
 12. Mestna knjižnica Kranj - Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
 13. Avtoservis HUDO vulkanizerstvo  - Koroška 53D, 4000 Kranj
 14. Škrlovec – dnevni center za mlade in družine  - Škrlovec 2, 4000 Kranj
 15. Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zlato polje 2, 4000 Kranj
 16. Mestna Občina Kranj - Slovenski trg 1, 4000 Kranj
 17. Kranjski vrtci – Kebetova 9 (Vrtec Janina), 4000 Kranj

 

Mrežo Varnih točk želimo v Mestni občini Kranj še razširiti, zato k sodelovanju vabimo še druge organizacije.

 

V KOLIKOR ŽELITE POSTATI UNICEFOVA VARNA TOČKA JE POTREBNO:
 • javni prostor: imeti javno dostopen, varen, viden, prijeten, lahko dostopen prostor, ki se nahaja v pritličju oz. v nižjih nadstropjih, kamor se lahko otroci in mladi zatečejo,
 • prostovoljstvo: zaposleni se strinjajo, da bodo sodelovali prostovoljno in podpišejo pristopno izjavo za sodelovanje,
 • delovni čas: v svojem delovnem času vedno imeti prisotno vsaj eno fizično osebo, in sicer vsaj 5 dni na teden po najmanj 7 ur na dan,
 • dogovor o sodelovanju:  s Slovensko fundacijo za UNICEF je potrebno podpisati dogovor o sodelovanju v projektu UNICEF-ove Varne točke,
 • kontaktna oseba: imenovati kontaktno osebo v UNICEF-ovi Varni točki, z navedbo telefona in elektronskega naslova, (v kolikor se kontaktna oseba zamenja je potrebno spremembo sporočiti lokalnemu koordinatorju),
 • seznam sodelujočih:  narediti seznam zaposlenih v posamezni UNICEF-ovi Varni točki, ki so vključeni v projekt UNICEF-ove Varne točke (v kolikor se seznam spremeni je potrebno spremembo sporočiti lokalnemu koordinatorju),
 • poročati in komunicirati z lokalnim koordinatorjem: o obisku otrok 2x letno poročati lokalnemu koordinatorju (na njegov poziv ob koncu prvega in ob koncu drugega šolskega obdobja); v kolikor obiska ni bilo, se to prav tako sporoči lokalnemu koordinatorju,
 • letna evalvacija: posredovati informacije za pripravo letne evalvacije, ali v obliki elektronskega sporočila, ali ob obisku prostovoljcev UNICEF-a Slovenija,
 • izobraževanje: potrebno se je udeležiti uvodnega izobraževanju ob vključitvi v projekt,
 • oznaka Varne točke:nalepiti nalepko UNICEF-ove Varne točke na vidno mesto ob vhodu v poslovalnico in po potrebi še na dodatno mesto (če se Varna točka nahaja v višjem nadstropju).

 

ZA OHRANITEV NAZIVA VARNE TOČKE

je potrebno doseči vsaj en pogoj od naštetih:

 • izobraževanje: udeležba na enem od nadaljevalnih izobraževanj ali
 • izpopolnjevanje: udeležba na organiziranem obisku strokovne institucije, ki ga organizira lokalni koordinator ali
 • ozaveščevalne aktivnost: izvedba ene promocijske aktivnosti za ozaveščanje otrok o UNICEF-ovih Varnih točkah (UNICEF-ova Varna točka se poveže s šolo in se predstavi ali povabi otroke na dan odprtih vrat ali se vključi v šolske aktivnosti povezovanja z lokalnim okoljem ali organizira natečaj na temo UNICEF-ovih Varnih točk ali naredi medijsko objavo o Varni točki, ki vključuje tudi družbena omrežja in podobno).
 
LOKALNI KOORDINATOR ZA VARNO TOČKO V MESTNI OBČINI KRANJ

Mestna občina Kranj je z Unicefom Slovenija podpisala pogodbo o sodelovanju pri projektu Varna točka. Za ta namen je Mestna občina Kranj tudi imenovala lokalnega koordinatorja v Mestni občini Kranj, ki:

 • vam bo podal vse potrebne informacije, ki vas zanimajo,
 • je MAJA KURNIK, Center za socialno delo Gorenjska, vodja programa Škrlovec-dnevni center za mlade in družine

T: 04 2373515, 040-190-560 
E: info@skrlovec.net 

 

V kolikor želi tudi vaša organizacija postati ena izmed Varnih točk se lahko obrnete direktno na lokalnega koordinatorja, to je Center za socialno delo Gorenjska info@skrlovec.net ali na Mestno občino Kranj manja.vovk@kranj.si .