Športna infrastruktura

167 športnih objektov na 50 lokacijah

V Mestni občini Kranj so občanom na voljo najsodobnejši športni objekti, ki zagotavljajo kakovostno življenje, mladim pa omogočajo odlične pogoje za športno vzgojo, rekreacijo, vadbo in tekmovanja.

 

Športu in rekreaciji je skupaj namenjenih 167 športnih objektov, ki zavzemajo površino kar 805.061 m². Večji del predstavljajo odprte športne površine. Objekti se nahajajo na 50 lokacijah in so vpisani v register športnih objektov na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Površina športnih objektov na prebivalca je 15,68 m². Od tega je na prebivalca 0,53 m² zaprtih (republiški normativ 0,5 m²) in 15,15 m² odprtih športnih površin (republiški normativ 3,0 m²).

Športne objekte v Kranju na leto obišče 1.132.000 uporabnikov. Najbolj sta obiskana Športni center Kranj in Športna dvorana Planina.

 

V Športnem centru Kranj so:

  • pokrit olimpijski bazen,
  • letno kopališče,
  • atletski stadion,
  • teniški center,
  • nogometni stadion,
  • igrišča za košarko in rokomet,
  • rolkarski center,
  • balinišče in
  • športno otroško igrišče GIBI GIB.

Športna dvorana Planina je zasnovana in opremljena za različna športna tekmovanja, rekreativne, zabavne in kulturne prireditve. Na leto jo obišče preko 120.000 obiskovalcev in uporabnikov.