Kulturno umetniško društvo Subart

Mestna občina Kranj sofinancira Kulturno umetniško društvo SubArt, ki deluje kot edinstven povezovalec vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj. Izvajajo unikaten program, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnan ter tako edinstven v mestu in širši okolici. Mestna občina Kranj finančno podpira delovanje Kulturnega umetniškega društvo SubArt od leta 2016 dalje.

 

Mestna občina Kranj – razno

V okviru spodbujanja inovativnosti in podjetnosti organiziramo podjetniške krožke v osnovnih šolah (posebni krožki za mlade z vsebinami, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost), delavnice za nadarjene učenke in učence (z vsebinami, kot so multimedija, sodobni internet, aplikacije za pametne telefone…).

 

Mestna občina Kranj spodbuja tudi »prebojnike«, mlade, ki dosežejo nadpovprečne uspehe, s čimer želi Mestna občina Kranj spodbujati inovativnost, kreativnost, navdušenje za tehniko in tudi podjetništvo med mladimi. Na sprejem »prebojnikov« so bili vabljeni dijaki in učenci, ki so na tekmovanjih iz znanja dosegli prva tri mesta oziroma zlata priznanja, ter mladi, ki so jih zaradi posebnih dosežkov predlagali ravnatelji.

 

V Mestni občini Kranj delujejo različni akterji na področju mladih v Kranju.

 

Med drugimi delujejo tudi: Medgeneracijski center Kranj, Zavod RS za zaposlovanje - Območna enota Kranj, Zavod za šport Kranj, Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za Gorenjsko, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Turistično informacijski center Kranj, Mestna knjižnica Kranj, Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej, Škrlovec - dnevni center za mlade in družine, Otroški stolp Pungert, Layerjeva hiša, Center za socialno delo Kranj.

 

Za izobraževanje je dobro poskrbljeno, imamo osnovne šole, širok spekter srednješolskih programov, ljudsko univerzo, fakultete, glasbeno šolo in druge zasebne izobraževalne ustanove, to so:

 

  • Ljudska univerza Kranj;
  • visoke šole in fakultete: Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze, Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj;
  • višje šole: Šolski center Kranj, EDC – zavod za strokovno izobraževanje, Kranj, B&B, d.o.o.;
  • srednje šole: Šolski center Kranj, Strokovna gimnazija, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj; Gimnaziji: Gimnazija Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj;
  • osnovne šole: Osnovna šola Orehek Kranj s podružnico Mavčiče, Osnovna šola Simona Jenka Kranj s podružnicami Primskovo, Trstenik, Goriče, Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center, Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj, Osnovna šola Predoslje Kranj z VVE, Osnovna šola Stražišče Kranj s podružnicami Žabnica, Besnica in Podblica, VVE v Žabnici in Besnici, Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj s podružnico Kokrica in VVE na Kokrici, Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Osnovna šola Helene Puhar – šola s prilagojenim programom;
  • Glasbena šola Kranj.