PILOTNO MESTO ZA PRESKUŠANJE INOVATIVNIH UKREPOV NA PODROČJU MOBILNOSTI

 

V projektu UP-SCALE, del misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030, se združujemo z Mestnimi občinami Ljubljana in Velenje, Inštitutom Jožef Stefan ter Envirodualom, d. o. o.

 

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v mestih Kranj, Ljubljana in Velenje, kjer bomo preizkusili nove inovativne načine za zmanjšanje ogljičnega odtisa na različnih področjih. V Kranju se bomo osredotočili na trajnostno mobilnost, z optimizacijo javnega prevoza in razvojem MaaS aplikacije, ki omogoča mobilnost kot storitev ter spodbuja bolj trajnostne načine potovanja.

 

Kakšni so cilji projekta?

  • Testirati inovativne pristope za zmanjšanje ogljičnega odtisa v mestih Kranj, Ljubljana in Velenje na različnih področjih.
  • Uvesti sistemsko spremembo v upravljanju mest, ki bo povečala učinkovitost, preglednost in odzivnost na poti k podnebni nevtralnosti.
  • Ustanoviti enotne točke v vseh treh mestih, kjer se bomo osveščali, izobraževali, svetovali in spodbujali inovacije ter sodelovali z meščani in nevladnimi organizacijami.
  • Deliti pridobljeno znanje in izkušnje na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
  • Sodelovati z meščani pri širjenju rezultatov projekta, ki bodo prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa, in doseganju ciljev Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030.

 

S projektom UP-SCALE si prizadevamo ustvariti bolj trajnostno in prijazno prihodnost za naša mesta in njihove prebivalce.

 

Preberi več: