ZELENI PINGVIN projekt, ki razvija inovativno metodologijo in didaktično digitalno orodje za izkustveno poučevanje in opismenjevanje v smeri razogljičenja ter ciljev digitalnega in zelenega prehoda.

 

S projektom bomo razvili nove prakse in metodologije poučevanja za boljše delo in življenje, specifično na področju osveščanja o problematiki skrbi za okolje, z namenom pospeševanja razogljičenja.

 

Glavni namen je, da na interaktiven, zabaven in učinkovit način usposobimo učitelje in učence osnovnih šol za zmanjšanje njihovega lastnega ogljičnega odtisa ter jih opolnomočimo, da bodo to znanje prenašali tudi na druge ljudi, ki niso vključeni v naš projekt.

 

Za ta namen bo razvita inovativna metodologija učenja z aktivno uporabo interaktivne digitalne platforme Zeleni pingvin. Ta bo prikazovala trenutni CO2 šole in učiteljem ter učencem na zabaven, interaktiven način nudila katalog možnih aktivnosti za znižanje CO2.

 

Podrobneje o projektu je na voljo v tej brošuri.

 

 

NOVICE

Zeleni pingvin – inovacija, ki spodbuja trajnostni način življenja

S spletnim vplivnežem lahko rešujete življenjski prostor pingvinov (Siol.net)

Instagram @zeleni_pingvin