Simboli iz zgodovine Kranja

Iz 13. stoletja je ohranjen najstarejši mestni pečat, v katerem je andeški orel, simbol tedanjih mestnih gospodov. Ta pečatna podoba je kot grb oblikovana šele na renesančnem mestnem pečatu iz prve polovice 16. stoletja. Barve grba so zapisane v Valvasorjevi Knjigi grbov. V modrem polju je rdeč orel; modra podlaga je bila izbrana zato, da se rdeči orel razlikuje od preostalih orlov v grbih. Pred drugo svetovno vojno je kranjski grb v Kraljevini SHS obdržal svojo renesančno značilno podobo in barve.

 

 

Vir: Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Rinaldo Stanič, Tadej Jakopič, 2005

 

Današnji grb Mestne občine Kranj

Grb MOK ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, belim poljem in orlom z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Orel je rdeče barve. Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je zgodovinski grb s pečatnika iz leta 1530.

Barvi v grbu sta:

 

  • bela barva podlaga ščita
  • in cinobrasto rdeč orel

 

Grb Mestne Občine Kranj Zastava Mestne Občine Kranj

 

 

Praznik Mestne občine Kranj

Mestna občina Kranj svoj praznik obeležuje na dan obletnice rojstva Franceta Prešerna. Rodil se je 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem in je naš največji slovenski pesnik in avtor slovenske himne, znan po mojstrskih pesnitvah, kot so Sonetni venec, Povodni mož in Zdravljica. Šolal se je v Ribnici in Ljubljani, pravo je študiral na Dunaju, odvetnik v Kranju pa je postal šele dve leti pred smrtjo.