Mestna občina

Kranj,  največje  mesto  na  Gorenjskem,  je  nastalo  na  sotočju  rek  Kokre  in  Save.  Je  pomembno  industrijsko  in  gospodarsko središče Gorenjske ter obenem prijetno, staro mesto s pestro zgodovino. Danes Kranj postaja so-dobno mesto z različnimi obrazi, kjer se staro ljubeznivo prepleta z novim, vse podobe pa se ubrano združujejo v eno samo.

 

Mestna občina Kranj  stremi  k  inovativnosti,  uvajanju  sprememb  in  izboljšav  v  vseh  segmentih  delovanja,  s  ciljem  ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarskega napredka Kranja. Obenem želi mestna uprava svojim prebivalcem zagotoviti kakovostno in zdravo naravno in socialno okolje. 

 

Kranj  je  mesto  priložnosti,  kar  potrjujejo  tudi  statistični  podatki  in  številna  priznanja,  ki  jih  je  Mestna občina Kranj prejela v zadnjih letih. Eden  izmed  ključnih  ukrepov  je  tudi  ustanovitev  Pisarne  za  podjetja,  ki  potencialnim  investitorjem  nudi  vse  informacije  o  možnostih  investiranja  v  območje  tretje  največje  mestne  občine  v  Sloveniji.