Počitniški objekti - dokumenti

Pravilnik o uporabi in vzdrževanju počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj

 

 

Ceniki

 

Cenik občasne uporabe prostorov v zavodu Kranjski vrtci, velja od 1. 7. 2024

Cenik določitev cen polnjenja električnih vozil na javnih polnilnicah

Cenik občasne uporabe sejne sobe št. 8

Cenik letovanja v letu 2024

Sklep o določitvi odškodnine za služnost

Obrazec - vloga za uporabo prostorov MOK - 2021 (Word)

Obrazec - cenik vloge za uporabo prostora stavbe MOK - 2021

Cenik najema poslovnih prostorov (od 17. 08. 2022)

Cenik najema poslovnih prostorov, garaž, pokritih parkirišč – boksov in odprtih parkirišč – boksov

Cenik najema zemljišč v lasti Mestne občine Kranj - 2024

 

 

Podračuni EZR Mestne občine Kranj

       
  Štev. podračunov   Obvezni sklici Kode 
Mestna občina Kranj 01252-0100006472 SI56012520100006472   OTHR
Globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine 01252-4520566811 SI5612524520566811 11 75515-7120010 GOVT
Povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški obč.organa na podlagi Zakona o prekrških 01252-4525008538 SI56012524525008538 11 75515-7120087 GOVT
Denarne kazni v upravnih postopkih – na ravni občin 01252-4520567393 SI56012524520567393 11 75515-7120052 GOVT
Občinske upravne takse 01252-4520309179 SI56012524520309179 11 75515-7111002 GOVT
Turistična in promocijska taksa-Mestna občina Kranj 01252-8450027208 SI56012528450027208 11 75515-7047045 GOVT
Prihodki od komunalnih prispevkov 01252-4526223366 SI56012524526223366 11 75515-7141050 GOVT
Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 01252-4526224918 SI56012524526224918 11 75515-7141106 GOVT

 

BIC KODA BANKE ALI SWIF: BSLJSI2X