Kulturne ustanove, javni zavodi in skladi

 

Zavod za turizem in kulturo Kranj

Zavod za turizem in kulturo Kranj je leta 2015 dalje razširil svoje dejavnosti na področje kulture. Njegove pristojnosti v tem sektorju vključujejo trajno in nemoteno izvajanje kulturnega programa ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v vizualni, glasbeni, uprizoritveni umetnosti in drugih umetniških praksah na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Poleg tega zavod izvaja naloge v zvezi s kulturno vzgojo ter skrbi za izvajanje, koordinacijo in promocijo prireditev. Objekti, ki jih upravlja Zavod za turizem in kulturo Kranj, vključujejo Letno gledališče Khislstein, Kavarno Khislstein 12.56 in Rove pod starim Kranjem.

 

Prešerno poletje v poletnih mesecih privabi raznoliko občinstvo, vključno s starimi in mladimi, domačimi in tujimi obiskovalci, s svojo ponudbo kulinaričnih doživetij, glasbe ter kulturnih dogodkov. V tem obdobju se na ulicah Kranja odvija več kot 150 dogodkov, ki jih organizira 15 različnih organizatorjev v okviru več kot 20 festivalov in programskih ciklov.

 

Gorenjski muzej

Gorenjski muzej zbira, ohranja in raziskuje dediščino ter jo predstavlja v prilagojeni obliki, ki služi vzdrževanju lokalnih in regionalnih identitet ter reševanju sodobnih kulturnih izzivov. Muzej izvaja svoje poslanstvo prek ključnih zbirk, kot so arheološka, etnološka, zbirka ljudske umetnosti, umetnostna, kulturna in zgodovinska, kabinet slovenske fotografije, likovna ustvarjalnost Gorenjske in dediščina Franceta Prešerna. Poleg tega aktivno vzdržuje dialog z okoljem in dediščino ter to predstavlja skozi razstave, publikacije, delavnice, študijske krožke in predavanja.

Mestna knjižnica Kranj

Mestna knjižnica Kranj deluje v območjih Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Cilji te ustanove vključujejo dostop do raznovrstnega gradiva in informacij, spodbujanje kulture, raziskovanja in uživanja ter podporo pismenosti. Ponuja tudi prostor in opremo za ustvarjalno preživljanje prostega časa, kar prispeva k splošnemu kulturnemu in izobraževalnemu razvoju posameznikov in skupnosti na svojem območju. Mestna knjižnica Kranj opravlja dodatne naloge kot osrednja območna knjižnica za Gorenjsko, ki jo financira Ministrstvo za kulturo RS. To vlogo izpolnjuje v sodelovanju s sorodnimi ustanovami v skupnih projektih tako na ravni regije kot tudi z drugimi knjižnicami na Gorenjskem.

 

Prešernovo gledališče Kranj

Prešernovo gledališče Kranj je majhno, a ambiciozno slovensko gledališče, znano po družbeno angažiranih uprizoritvah sodobnih dramatikov. Gledališče je prejelo številne nagrade na domačih in mednarodnih gledaliških festivalih. Vsako leto organizirajo Teden slovenske drame, kjer predstavljajo najboljše uprizoritve slovenskih dramskih del ter podpirajo sodobno slovensko dramatiko s poudarkom na kakovostnih predstavah za otroke in mladino.

 

Galerije

 

Druge javne ustanove, zavodi in skladi 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Kranj

Zavod za varstvo kulturne dediščine

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj