Mladi

Škrlovec – dnevni center za mlade in družine

Škrlovec je namenjen otrokom in mladostnikom med 10. in 20. letom in njihovim družinam.

 

Osnovne dejavnosti Škrlovca:

  • svetovalno delo z uporabnikom in družino
  • skupinsko delo z mladostniki
  • skupinsko preživljanje prostega časa z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
  • skupinsko preživljanje počitnic z mladimi, ki vzpodbuja zdrav način življenja
  • organiziranje taborov za otroke in mladostnike ter razne spremljevalne dejavnosti

Center za informiranje in poklicno svetovanje

V Kranju: Urad za delo Kranj, Šuceva 23, 4000 Kranj

Kontaktni center: 0802055

 

Zagovornik - glas otroka

Pri Varuhu človekovih pravic RS že nekaj let teče projekt Zagovornik - glas otroka, s katerim želijo otrokom, ki so se znašli v postopkih pred ustanovami, pomagati, da bi se jih slišalo in upoštevalo.