Operativni program varstva okolja

 

Operativni program varstva okolja je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske izzive in trajnostno vizijo lokalne skupnosti, postavlja prioritete njihovega reševanja, predlaga najbolj primerne strategije, jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. Sestavljen je iz strateškega dela, ki se nanaša na obdobje do leta 2050 in izvedbenega dela, ki se nanaša na obdobje do leta 2035.

 

Pristojni urad/več informacij:  Skupna služba varstva okolja