OBČINA PO MERI INVALIDOV

 

Mestna občina Kranj je zdaj tudi občina po meri invalidov, z nazivom pridobljenim zaradi prizadevanj za različne potrebe invalidov v njihovem vsakodnevnem življenju, delovanju in vključevanju v družbo. Medobčinsko društvo invalidov Kranj (MDI) je bilo pobudnik za vključitev Mestne občine Kranj v ta projekt.

 

MOK že pred tem izvaja različne aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja ljudi z različnimi zmožnostmi, sredstva pa namenja za odpravljanje arhitekturnih ovir, taktilne oznake za slepe, financiranje javnih del, poglobitev robnikov pločnikov, sofinanciranje nevladnih organizacij, institucionalno varstvo, program družinskih pomočnikov, Varstveni delovni center Kranj, OŠ Helene Puhar, sofinanciranje otrok s posebnimi potrebami v vrtcih, sofinanciranje nevrofizioterapije in prevozov otrok s posebnimi potrebami.

 

Preberi več: