Nevladne organizacije

Slovensko društvo hospic, Območni odbor Gorenjska

Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica

T: 045325140

E: hospic.go@siol.net

 

Center KORAK, Kranj

Kidričeva 53, 4000 Kranj

T: 042818611

E: skupina.korak@volja.net

 

Društvo Sožitje Kranj

Suha 55, 4000 Kranj

T: 042531585

E: brankaperne@gmail.com

 

Auris Kranj, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko

Huje 23/a, 4000 Kranj

T: 042351470

E: drustvo.auris@gmail.com

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj

C. Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj

T: 042369830

E: mdsskr@siol.net

 

Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo

Bleiweisova c. 30, 4000 Kranj

T: 041706713

E: soncek.gdcp@gmail.com

 

Združenje bolnikov s celebrovaskularno boleznijo

Linhartova 51, 1000 Ljubljana

T: 014758100

E: info@zdruzenjeCVB.com

 

Društvo psoriatikov Slovenije

Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

T: 040943880

E: info.gorenjska@drustvo-psoriatikov.si

 

Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj

Jezerska c. 41, 4000 Kranj

T: 042043157

E: milena.zupin@siol.net

 

Društvo paraplegikov Gorenjske

Ul. Lojzeta Hrovata 4 c, 4000 Kranj

T: 042354550

E: dp.gorenjska@gmail.com

 

Koronarno društvo Gorenjske

Jezerska c. 41, 4000 Kranj

T: 031742278

E: info@koronarno-drustvo.si

 

Društvo diabetikov Kranj

Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj

T: 042028310

E: jolanda.polanec@gmail.com

 

Klub zdravljenih alkoholikov Viharniki

Gosposvetska ul. 10, 4000 Kranj

T: 041545085

E: viharniki@gmail.com

 

Klub zdravljenih alkoholikov Radost

Gosposvetska ul. 10, 4000 Kranj

T: 042561311

T: 041600360

E: d.zaplotnik@gmail.com

 

Društvo zdravljenih alkoholikov Zlato polje Kranj

Gosposvetska ul. 10, 4000 Kranj

T: 042501220

E: dza.kranj@gmail.com

 

Klub zdravljenih alkoholikov Nova brazda

Koroška cesta 19, 4000 Kranj
T: 042901354

T: 031265443

E: franjo.tomazini@gmail.com

 

Društvo zdravljenih alkoholikov Feniks Kranj

Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj

T: 040834535

E: anton.pirc@gmail.com