Skupna občinska uprava občin Gorenjske

Inšpektor svetnik - direktor skupne občinske uprave 

Mag. Robert Zadnik, inšpektor višji svetnik

T: 04 2373 143

E: SOUOG@kranj.si

 

Sedež: Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

Na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Ur. l. RS, št. 119/21) je bila ustanovljena skupna občinska uprava (SOU OG) kot organ 7 občin ustanoviteljic: Mestne občine Kranj, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Jezersko, Občine Naklo, Občine Preddvor, Občine Šenčur in Občine Tržič.

SOU OG je ustanovljena za skupno opravljanje nalog v petih notranjih organizacijskih enotah (NOE):

 

  1. Medobčinski inšpekciji,
  2. Medobčinskem redarstvu,
  3. Skupni službi notranje revizije,
  4. Skupni službi varstva okolja in
  5. Skupni službi urejanja prostora.

 

V naštetih notranjih organizacijskih enotah se opravljajo naloge:

 

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,

– občinskega redarstva,

– notranje revizije,

– varstva okolja in

– urejanja prostora.

 

Pregled nalog, ki se izvajajo za posamezne občine:

 

 

MOK

Cerklje

Jezersko

Naklo

Preddvor

Šenčur

Tržič

občinsko inšpekcijsko nadzorstvo

X

X

X

 

X

X

X

občinsko redarstvo

X

X

X

 

X

X

X

notranja revizija

X

 

 

X

X

 

X

varstvo okolja

X

 

X

 

X

 

 

urejanje prostora

X

 

X

 

X