Skupna občinska uprava občin Gorenjske

Direktor skupne občinske uprave 

Sašo Govekar - po pooblastilu

T: 04 2373 143

E: souog@kranj.si

 

Sedež: Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

Skupna občinska uprava občin Gorenjske (SOU OG) je organ skupne občinske uprave 7 občin ustanoviteljic: Mestne občine Kranj, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Jezersko, Občine Naklo, Občine Preddvor, Občine Šenčur in Občine Tržič. SOU OG izvaja naloge na petih delovnih področjih (občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, varstvo okolja in urejanje prostora).

 

Pregled nalog, ki se izvajajo za posamezne občine:

 

 

MOK

Cerklje

Jezersko

Naklo

Preddvor

Šenčur

Tržič

občinsko inšpekcijsko nadzorstvo

X

X

X

 

X

X

X

občinsko redarstvo

X

X

X

 

X

X

X

notranja revizija

X

 

 

X

X

 

X

varstvo okolja

X

 

X

 

X

 

 

urejanje prostora

X

 

X

 

X