Skoči na glavno vsebino
Kranj - moje mesto

EU projekti

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

Ureditev infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove v Kranju

UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE MED GOSPOSVETSKO ULICO IN BLEIWEISOVO CESTO

Projekt UP-SCALE

GJI na območju OPPN PC Hrastje

ELENA ENERGIJA Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)

Zelena Gorenjska - ureditev Zoisove poti

Lokalno gor

Pametna osvetlitev