Prepis na drugo šolo v času šolanja

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo šolo, če ta šola s tem soglaša. Vlogo za prepis morajo starši predložiti šoli, na katero želijo prepisati učenca, najkasneje 15 dni pred začetkom novega šolskega leta.

 

Pred izdajo soglasja o prepisu se mora šola, na katero želijo starši prepisati otroka, posvetovati s šolo, v katero je učenec vpisan.

 

Če se učenec med šolanjem preseli drugam in preide v drug šolski okoliš, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan, na podlagi uradne spremembe prebivališča pa se lahko prepiše na novo šolo. Ti prehodi so možni tudi med šolskim letom, načeloma pa velja, da se spremembe urejajo z novim šolskim letom.