Zdravstvo

Mestna občina Kranj opravlja naloge, ki so opredeljene v predpisih s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter lekarniške dejavnosti.

 

Zagotavljamo mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, ki vključuje osnovno zdravstveno dejavnost (splošna medicina, šolska medicina, pediatrija, zobozdravstvo odraslih, zobozdravstvo otrok in mladine, ginekologija, fizioterapija, patronaža in nega na domu) in lekarniško dejavnost.

 

Mestna občina Kranj je skupaj z ostalimi gorenjskimi občinami soustanoviteljica javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, ki izvaja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na območju občin ustanoviteljic in je osrednji izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti.

 

Zavod ima v svoji sestavi 8 organizacijskih enot, na območju Mestne občine Kranj pa delujeta dve organizacijski enoti, in sicer Zdravstveni dom Kranj in Zobna poliklinika Kranj.

 

Gorenjske lekarne so javni zavod, katerih soustanoviteljica je Mestna občina Kranj skupaj z ostalimi gorenjskimi občinami in izvajajo lekarniško dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti.

 

V Mestni občini Kranj opravlja koncesijsko dejavnost na področju osnovne zdravstvene dejavnosti 25 koncesionarjev in 3 na področju lekarniške dejavnosti.