Podžupana

Janez Černe

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je 20. decembra 2018 za podžupana imenoval Janeza Černeta. Funkcijo podžupana opravlja poklicno.

 

Janez Černe se je rodil 5. decembra 1982 v Kranju. Živel je v mestnem predelu Planina in obiskoval Osnovno šolo Jakoba Aljaža. Že od rane mladosti si prizadeva za boljši jutri Kranja. Po opravljeni maturi je tako prejel nagrado za izjemno delo pri dvigovanju ugleda Gimnazije Kranj, ki jo obiskoval.

 

Diplomiral je iz politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

 

Večino poklicnih izkušenj je pridobil na področju tržnega komuniciranja, ki mu je blizu že iz mladosti, ko je organiziral različne koncerte in druge mladinske dogodke. Kasneje je kot producent ter režiser soustvarjal glasbene videospote, filme, dokumentarne filme in oglase. Tovrstno udejstvovanje ga je sčasoma pripeljalo do mesta vodje celotne regionalne produkcije MTV Adria, za tem pa je postal direktor podružnice mednarodne mreže marketinških agencij JWT.

 

V svoji poklicni karieri je opravljal tudi druge pomembne funkcije, med drugim je bil vodja kabineta evropske poslanke in sekretar v kabinetu Ministra za kulturo RS.

 

»Kranj je moje rojstno mesto, do katerega čutim posebno spoštovanje. Prepričan sem, da si tretja največja slovenska občina zasluži več. Zato si bom kot podžupan aktivno prizadeval za razvoj Kranja in spremembe na bolje,« pravi Janez Černe, ki je bil oktobra 2006 prvič izvoljen v Svet Mestne občine Kranj in bil s 23 leti eden najmlajših izvoljenih mestnih svetnikov v zgodovini mesta. Na lokalnih volitvah 2018 je mestni svetnik postal že tretjič.

 

Robert Nograšek

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je 1. aprila 2019 za drugega podžupana imenoval Roberta Nograška.

 

Zadolžen je za posamezne naloge iz pristojnosti župana na delovnih področjih notranjih organizacijskih enot Mestne uprave Mestne občine Kranj, in sicer Urada za družbene dejavnosti (področje sociale in šolstva) ter Kabineta župana (področje krajevnih skupnosti).

Robert Nograšek, rojen 1. septembra 1967 v Kranju, je univerzitetni diplomirani ekonomist z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami na področjih gospodarstva in podjetništva. Skupno ima več kot 29 let delovnih izkušenj, predvsem s področja financ in trženja. Od leta 2012 dalje je bil samozaposlen kot finančni svetovalec.

Podžupan Nograšek si intenzivno prizadeva za spremembe na bolje v lokalnem okolju. »Kot podžupan vodim tudi koordinacijo sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, ki so osnovni gradniki lokalne samouprave in so ključne za dobro počutje krajanov. Skladno s predvolilnim programom župana MO Kranj Matjaža Rakovca želimo krajevne skupnosti obravnavati kot enakovredne partnerje pri načrtovanju razvoja mestne občine. Zato veliko časa preživim na terenu z namenom, da čim bolje spoznam potrebe ljudi in jim učinkovito pomagam pri iskanju rešitev. Vseskozi bom deloval v javnem interesu, v dobro vseh občank in občanov,« je povedal o svojem delu na položaju podžupana MO Kranj.