Podžupan

Janez Černe

 

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je 20. decembra 2018 za podžupana imenoval Janeza Černeta in ga s 23. decembrom 2022 ponovno imenoval v novem mandatu. Funkcijo podžupana opravlja poklicno.

 

Janez Černe se je rodil 5. decembra 1982 v Kranju. Živel je v mestnem predelu Planina in obiskoval Osnovno šolo Jakoba Aljaža. Že od rane mladosti si prizadeva za boljši jutri Kranja. Po opravljeni maturi je tako prejel nagrado za izjemno delo pri dvigovanju ugleda Gimnazije Kranj, ki jo obiskoval.

 

Diplomiral je iz politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

 

Večino poklicnih izkušenj je pridobil na področju tržnega komuniciranja, ki mu je blizu že iz mladosti, ko je organiziral različne koncerte in druge mladinske dogodke. Kasneje je kot producent ter režiser soustvarjal glasbene videospote, filme, dokumentarne filme in oglase. Tovrstno udejstvovanje ga je sčasoma pripeljalo do mesta vodje celotne regionalne produkcije MTV Adria, za tem pa je postal direktor podružnice mednarodne mreže marketinških agencij JWT.

 

V svoji poklicni karieri je opravljal tudi druge pomembne funkcije, med drugim je bil vodja kabineta evropske poslanke in sekretar v kabinetu Ministra za kulturo RS.

 

»Kranj je moje rojstno mesto, do katerega čutim posebno spoštovanje. Prepričan sem, da si tretja največja slovenska občina zasluži več. Zato si bom kot podžupan aktivno prizadeval za razvoj Kranja in spremembe na bolje,« pravi Janez Černe, ki je bil oktobra 2006 prvič izvoljen v Svet Mestne občine Kranj in bil s 23 leti eden najmlajših izvoljenih mestnih svetnikov v zgodovini mesta. Na lokalnih volitvah 2022 je mestni svetnik postal že četrtič.

 

 

Podžupanja

Manja Zorko

 

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je s 1. marcem 2023 za podžupanjo imenoval Manjo Zorko, ki funkcijo podžupanje opravlja poklicno.

 

Manja Zorko se je rodila 24. avgusta 1987 v Kranju. Že od rojstva živi na Planini 2, v Krajevni skupnosti Bratov Smuk, kjer je obiskovala tudi Osnovno šolo Matije Čopa. Šolanje je nadaljevala na Gimnaziji Kranj in nadalje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala iz evropskih študij. 

 

Svoje prve poklicne izkušnje je pridobila kot pripravnica in kasneje asistentka evropski poslanki v Bruslju, kjer je skrbela za obiske predstavnikov lokalnih skupnosti v evropskih institucijah, organizacijo dogodkov v lokalni pisarni v Sloveniji in vsebinsko pripravo na seje Evropskega parlamenta. 

 

Po vrnitvi v Slovenijo, se je zaposlila kot strokovna sodelavka na Mladinskem svetu Slovenije na področju zaposlovanja in participacije mladih. Kot članica različnih delovnih skupin na nacionalni in evropski ravni je pripravljala stališča in odzive na ukrepe za zaposlovanje mladih, plačana pripravništva, ki so bili namenjeni izboljšanju položaja mladih. Vodila je tudi evropski Erasmus+ projekt Mladina ustvarja s področja izobraževanja mladih za socialno podjetništvo.

 

V letu 2017 se je zaposlila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v kabinetu ministra, kjer je opravljala delo namestnice vodje kabineta ter kasneje tudi druge naloge na področju sprejemanja zakonodaje.

 

Prvič je bila v Mestni svet Mestne občine Kranj izvoljena na lokalnih volitvah 2018 in je trenutno drugi mandat svetnica Mestne občine Kranj. Od leta 2014 je bila aktivna v Svetu Krajevne skupnosti Bratov Smuk, najprej kot podpredsednica, v mandatu 2018-2022 pa kot predsednica sveta KS. 

 

»Kranj je najlepše mesto in močne krajevne skupnosti so njegov velik potencial. Z vsemi svojimi posebnostmi so krajevne skupnosti ključne za razvoj Kranja in dobro počutje vseh naših občank in občanov. Zato si bom prizadevala, da bodo njihove želje in pobude slišane in uresničene, da bomo skupaj soustvarjali Kranj priložnosti.«