Problematika nasilja

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske izvaja za gorenjske občine dva programa: program varne hiše in program materinskega doma. Društvo je prostovoljno, nepridobitno, humanitarno interesno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi zagotavljanja pomoči in skrbi za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroci in zlorab le-teh.

 

Varna hiša Gorenjske

Uporabniki programa Varna hiša Gorenjske so ženske, ki so žrtve nasilja v družini in se želijo oziroma morajo same ali z otrokom oziroma otroki umakniti iz nasilnega odnosa na varno.

Uradne ure: 

od ponedeljka do četrtka: 8.00-18.00

ob petkih: 7.00-13.00

Telefonska številka: 051/200-083

E-naslov: vh.gorenjska@siol.net

 

Materinski dom Gorenjske

Uporabniki programa Materinski dom Gorenjske so matere z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnice, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja skupaj z otrokom in so pripravljene aktivno reševati svojo stisko.

Uradne ure:

od ponedeljka do četrtka: 8.00-18.00

ob petkih: 7.00-13.00

Telefonska številka: 031/688-805, 05/994-30-19, 051/200-083

E-naslov: mdg@materinskidomgorenjske.si

                                              

CIS - Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem

Uporabniki so posamezniki, ki so žrtve nasilja ali pa jih pesti izkušnja nasilja iz preteklosti. Namenjen je ženskam in moškim vseh starosti, otrokom, mladostnikom. Informiranje in svetovanje je brezplačno. Za prvo srečanje se dogovorite po telefonu ali pišite na e-pošto.

Uradne ure:

od ponedeljka do srede: 8.30-15.00

ob četrtkih: 12.00-18.00

ob petkih: 8.00-14.00

Telefonska številka: 030/380-380

E-naslov: cis.gorenjske@siol.net