Varstveno delovni center Kranj

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. 

 

V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:

  • enota Kranj (sedež in uprava),
  • enota Škofja Loka,
  • enota Tržič,
  • enota Šenčur,
  • posebno institucionalno varstvo odraslih - bivalna enota Škofja Loka.

 

Glavni storitvi VDC Kranj 

 

Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

Storitev je financirana iz proračuna RS – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno.

 

Storitev celodnevnega, posebnega institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju

Storitev nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Izvajajo jo v bivalni enoti  Škofja Loka nepretrgoma vse dni v letu in sicer:

  • 16 urno institucionalno varstvo / od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka in
  • 24 ur - ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Storitev se financira iz materialnih sredstev uporabnika, njegovega morebitnega premoženja, doplačnik storitve so občine, kjer imajo uporabniki prijavljeno stalno bivališče.

 

Varstveno delovni center Kranj

Telefon: 04/280-55-10

E-mail: vdc.kranj@siol.net