Lokalna samooskrba

 

AKTUALNO

 

  • Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše - novica in obrazec

 

 

  • Pomoč za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja

 

Mestna občina Kranj vsako leto namenja sredstva za pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki temeljijo na Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 47/15). Pravilnik je še vedno v veljavi in se bo za državne in de minimis pomoči uporabljal do 30. junija 2023 (sprememba pravilnika je bila objavljena v UL RS, št. 202/20).

Mestna občina Kranj je tudi za leto 2023 pripravila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2023 v skupni višini 149.000 evrov. Javni razpis je objavljen je v Uradnem listu RS, št. 21/23, ki je izšel 17. februarja 2023 in na spletni strani Mestne občine Kranj. 

 

Več informacij je na voljo v novici Nov javni razpis na področju kmetijstva v letu 2023.

 

Novica o rezultatih razpisa je na voljo na tej povezavi.

 

Rezultati javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2023

Rezultati javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2022

 

Rezultati javnega razpisa 2022 po prvem odpiranju vlog

 

Mestna občina Kranj ima v veljavnem proračunu za leto 2022 namenjenih 153.400 evrov za pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 10/22 (izid 21. januarja 2022; stran 118) in na spletni strani Mestne občine Kranj (rubrika Javni razpisi, naročila).

 

Več informacij je na voljo v novici Javni razpis za podporo kmetijstvu.

Mestna občina Kranj ima v veljavnem proračunu za leto 2021 namenjenih 153.400 evrov za pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21.

 

Več informacij je na voljo v novici Mestna občina Kranj z razpisom spet v podporo kmetijstvu.

 

Novica: Rezultati javnega razpisa 2021 po prvem odpiranju vlog

Rezultati javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2021

Mestna občina Kranj ima v veljavnem proračunu za leto 2020 namenjenih 153.400 evrov za pomoč za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki temeljijo na  Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 47/15). 

 

Več informacij je na voljo v novici Podpora nadaljnjemu razvoju podeželja.

 

Na povezavi spodaj (seznam v priponki) so objavljeni rezultati javnega razpisa za leto 2020, za predhodna leta pa so rezultati vidni v rubriki Javni razpisi, naročila – Rezultati.