Kovačnica

je vzpostavljen projekt, coworking prostor, kjer so mladi vabljeni k sodelovanju in tudi aktivno sodelujejo. Je program in prostor za spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti mladih z namenom oblikovanja obetavnih idej in sposobnosti talentov. Cilji Kovačnice so populariziranje in motiviranje za ustvarjalnost in podjetnost ter privabljanje ustvarjalnih posameznikov različnih strok, selekcioniranje perspektivnih idej in talentov, razvijanje poslovnih priložnosti ter usposabljanje kadrov, realiziranje inovacij v novih in obstoječih malih in srednjih podjetjih ter zagotavljanje so-delovnega prostora za naštete dejavnosti.