MLADIM PRIJAZNA OBČINA

 

Mestni občini Kranj (MOK) je Inštitut za mladinsko politiko podelil certifikat mladim prijazna občina za obdobje 2022–2026. Certifikat so prejeli prvič doslej. Program, ki ga Inštitut za mladinsko politiko izvaja v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, poteka že od leta 2012. Podeljujejo ga občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik. Certifikat potrjuje predanost občin ustvarjanju prijaznega okolja za življenje, delo in razvoj mladih. Mestni občini Kranj so certifikat odobrili septembra 2022.

 

Župan MOK Matjaž Rakovec je izrazil ponos ob prejemu certifikata in poudaril, da bo strategija razvoja mladinskega dela v MOK temelj za zagotavljanje ustreznih pogojev za zadovoljstvo, izobraževanje, zaposlovanje in bivanje mladih v Kranju. Certifikat mladim prijazna občina 2022–2026 je prejelo še pet drugih občin, skupaj se s tem nazivom ponaša že 47 občin v Sloveniji.

 

Preberi več: