E-mobilnost

 

V Mestni občini Kranj se z e-mobilnostjo aktivno ukvarjamo že od leta 2016. Cilj je čim več ljudi spodbuditi k potovanju na trajnostni način ter tudi s tem v največji možni meri prispevati k razogljičenju prometa v Kranju, evropski destinaciji odličnosti 2023 in mestu v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Med prvimi ukrepi so bili:

 

 

 

Poleg tega je v mestnem središču in okolici 14 parkirnih mest za souporabo električnih vozil preko sistema Avant2Go in GreenGo, maja 2021 smo odprli Center trajnostne mobilnosti. Pospešeno gradimo nove kolesarske poti in povezave – v letu 2023 imamo že prek 72 km urejenih kolesarskih površinah v občini (za primerjavo: leta 2017 jih je bilo dobrih 24 km).

 

V Kranju smo zgradili tudi prvo parkirišče P + R v zahodnji Sloveniji. Na P + R Zlato polje je na voljo 56 parkirnih mest za avtomobile in pet za motorna kolesa, pa tudi postaja za izposojo koles sistema KRsKOLESOM.

 

Konec leta 2020 pa smo aktivno začeli s projektom E-mobilnost v Mestni občini Kranj. Na podlagi tega je maja 2021 prejela nagrado za najbolj e-mobilnostno občino v državi. V okviru tega projekta bomo do leta 2035 zamenjali celoten vozni park uprave MOK, javnih zavodov in javnega podjetja z ustrezno domicilno polnilno infrastrukturo. Menjamo vozila na fosilna goriva z električnimi vozili, do danes smo jih skupno prek 40.

 

 

Uvedli smo tudi storitev Prostofer zavoda Zlata mreža, trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših in invalidov, je namenjen občankam in občanom nad 65 let, mlajšim upokojencem in invalidom, ki ne vozijo sami, imajo slabše povezave z javnim prevozom, so prejemniki socialne pomoči, imajo nizke pokojnine in nimajo sorodnikov, ki bi jim nudili prevoz. 

 

Za izvajanje te storitve je občina zagotovila dve e-vozili.

 

 

Do leta 2025 v načrtu 50 električnih polnilnic

 

Ob tem po Kranju postavljamo nove javne polnilnice – zdaj je po mestu 34 javnih polnilnih mest, ki jih je postavila občina sama, skupaj že prek 50, na strehe javnih stavb pa sončne elektrarne (na strehi stavbe MOK, na strehi Podružnične šole v Besnici, v okviru projekta 'E-mobilnost v MOK' smo jo namestili na streho OŠ Janeza Puharja Center – Kranj in na dveh objektih Komunale Kranj na Zarici. Njihov namen je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, s katero med drugim polnijo tudi električna vozila

 

 

Že nekaj let so v mestnem potniškem prometu trije hibridni avtobusi, maja 2023 pa smo v floto avtobusov vključili še štiri električne avtobuse, do konca leta bodo dobavljeni še štirje. Ob tem smo postavili še 4 hitre e-polnilnice za avtobuse, ki so na voljo bodo tudi za polnjenje osebnih vozil, do avgusta letos bomo vzpostavili še dodatne štiri: dve pri sotočju Standard in dve na Zarici, kamor bomo namestili tudi hranilnik električne energije za nemoteno polnjenje v primeru izpada električnega omrežja in bo povezan s sončno elektrarno. Preverjamo tudi možnosti uvajanja vodikovih tehnologij kot enega od način pogona JPP.