Parkirišča

Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., upravlja parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj. Kjer je parkiranje plačljivo, imajo uporabniki možnost parkirnino plačati tako z gotovino kot tudi preko mobilnih telefonov (SMS ali aplikacija EasyPark).

 

Lokacije javnih parkirišč z vsemi podatki o številu parkirnih mest, režimu parkiranja in, ali je na tem območju parkomat, so lahko ogledate v pregledovalniku.  

 

 

PARKIRNE DOVOLILNICE ZA STANOVALCE IN PARKIRNI ABONMAJI 

Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in parkirnih abonmajev le parkiranje časovno neomejeno in brezplačno. Vlogo za parkirni abonma lahko oddate na elektronski naslov abonma@komunala-kranj.si ali na spletni strani https://dovolilnice.kranj.si

 

Parkirni abonma je možno pridobiti v podconah C2-A, C2-B, C2-D, C2-E, C2-I, C2-J, C2-G, C2-H in C3-G. Ker je število abonmajev omejeno, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje v izbrani podconi. 

Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni 2 znaša 40 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 400 evrov. Občinska taksa za mesečni abonma v coni 3 znaša 30 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 300 evrov.

 

VSTOP V STARO MESTNO JEDRO

Komunala Kranj upravlja tudi z vstopno-izstopnim sistemom v staro mestno jedro Kranja, ki je območje za pešce in kjer velja naslednji režim parkiranja.

 • Dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj.
 • Dovoljenje za enkraten vstop stane 5 evrov. Ta omogoča parkiranje na parkirnih mestih v starem mestnem jedru do 2 uri od vstopa. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
 • Dovoljenje za dnevni dostop znaša 10 evrov. Ta omogoča večkratni vstop z vozilom v staro mestno jedro v 24 urah od prvega vstopa. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
 • Za pomoč pokličite na dežurno številko Komunale Kranj, ki je navedena na parkomatih, blagajnah in na vstopno-izstopnih terminalih na vstopu ali izstopu v območje za pešce. S parkirnimi napravami se lahko upravlja tudi na daljavo.

Upravljalec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o..

Dežurna številka: 030 610 450

 

PARKIRIŠČA 

CONA 1 - Za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa je cena parkirnine 1,1 € / uro. Bivalna vozila imajo prepoved parkiranja.

CONA 2 - Za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa je cena parkirnine 0,70 € / uro.

CONA 3 - Za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa je cena parkirnine 0,50 € / uro.

 

PARKIRNA MESTA Z ELEKTRIČNIMI POLNILNICAMI 

 • Pred stavbo Mestne občine Kranj in Upravne enote Kranj (10 parkirnih mest) 
 • Gregorčičeva ulica, pred OŠ Janeza Puharja Kranj - center (6 parkirnih mest)
 • Parkirišče Huje (2 parkirni mesti) 
 • Center trajnostne mobilnosti na Planini (1 parkirno mesto) 

 

Cena parkiranja: 1,1 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00 in sobota: 7.00–13.00)

 

Lokacija parkirišča Stara Sava

 

 

Namenjen abonentom; cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 35 evrov na mesec. V primeru neupravičenega vstopa se ne glede na čas parkiranja zaračuna cena enodnevnega parkiranja v znesku 12 evrov.

 

Je tudi parkirišču za avtodome; opremljeno je s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Dnevno parkiranje za avtodome je 12 evrov, cena vode za enkratno polnjenje je 0,50 €/40 l, priklop na elektriko 0,50 €/1 kWh. 

 

Lokacija parkirišča

 

 

 

Parkirišče namenjeno za kratkotrajno parkiranje do 2 uri.

Cena parkiranja: 1,1 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00 in sobota: 7.00–13.00)

 

Lokacija parkirišča Brioni

 

 

Parkirišče namenjeno za kratkotrajno parkiranje do 2 uri.

Cena parkiranja: 1,1 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00 in sobota: 7.00–13.00)

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Pakiranje je časovno neomejeno.

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih dovolilnic C1 in C2-A ter parkirnih abonmajev C2-A je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

Parkirna mesta lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih  abonmajev.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih abonmajev  je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Pakiranje je časovno neomejeno.

 

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra s parkirno dovolilnico in imetniki parkirnih abonmajev.

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Pakiranje je časovno neomejeno.

 

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra s parkirno dovolilnico.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

 

Za imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

 

Za imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do pol ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Cena parkiranja: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Cena parkiranja: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Cena parkiranje: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Cena parkiranja: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Cena parkiranja: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih dovolilnic je parkiranje časovno neomejeno.

 • Gosposvetska ulica 11, 13, 15, 17 in 19

 

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih dovolilnic in parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 • Kidričeva cesta 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36 in 38

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

Prva ura parkiranja je brezplačna.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00).

 

Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih abonmajev.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–18.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 

 • CONA C2-I: Gosposvetska ulica 3, Gradnikova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 11, Ulica Franca Rozmana – Staneta 1, 2, 3, 4, 5 in 7 ter Levstikova ulica 1 in 3
 • CONA C2-J: Ulica 1. avgusta 1, 3, 5, 7, 9 in 11, Ulica Franca Rozmana Staneta 9 in 11 ter Kidričeva cesta 2, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 6B, 8 in 10 in Koroška cesta 26

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–17.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

 

Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih abonmajev.

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo najemniki parkirnih mest. Najemnina za najem parkirnih mest je določena s Cenikom najema pokritih in odprtih parkirnih mest z dne 1. september 2020.