Parkirišča

Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., upravlja parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj. Kjer je parkiranje plačljivo, imajo uporabniki možnost parkirnino plačati tako z gotovino kot tudi preko mobilnih telefonov (SMS ali aplikacija EasyPark).

 

Lokacije javnih parkirišč z vsemi podatki o številu parkirnih mest, režimu parkiranja in, ali je na tem območju parkomat, so lahko ogledate v pregledovalniku.  

 

 

PARKIRNE DOVOLILNICE ZA STANOVALCE IN PARKIRNI ABONMAJI 

Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in parkirnih abonmajev le parkiranje časovno neomejeno in brezplačno. Vlogo za parkirni abonma lahko oddate na elektronski naslov abonma@komunala-kranj.si ali na spletni strani https://dovolilnice.kranj.si

 

Parkirni abonma je možno pridobiti v podconah C2-A, C2-B, C2-D, C2-E, C2-I, C2-J, C2-G, C2-H in C3-G. Ker je število abonmajev omejeno, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje v izbrani podconi. 

Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni 2 znaša 40 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 400 evrov. Občinska taksa za mesečni abonma v coni 3 znaša 30 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 300 evrov.

 

VSTOP V STARO MESTNO JEDRO

Komunala Kranj upravlja tudi z vstopno-izstopnim sistemom v staro mestno jedro Kranja, ki je območje za pešce in kjer velja naslednji režim parkiranja.

 • Dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj.
 • Dovoljenje za enkraten vstop stane 5 evrov. Ta omogoča parkiranje na parkirnih mestih v starem mestnem jedru do 2 uri od vstopa. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
 • Dovoljenje za dnevni dostop znaša 10 evrov. Ta omogoča večkratni vstop z vozilom v staro mestno jedro v 24 urah od prvega vstopa. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.
 • Za pomoč pokličite na dežurno številko Komunale Kranj, ki je navedena na parkomatih, blagajnah in na vstopno-izstopnih terminalih na vstopu ali izstopu v območje za pešce. S parkirnimi napravami se lahko upravlja tudi na daljavo.

Upravljalec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o..

Dežurna številka: 030 610 450

 

PARKIRIŠČA 

CONA 1 - Za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa je cena parkirnine 1,20 € / uro (ponedeljek–petek od 7.00 do 21.00 in sobota od 7.00 do 13.00). Bivalna vozila imajo prepoved parkiranja. 

 

CONA 2 - Za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa je cena parkirnine 0,80 € / uro (ponedeljek–petek od 7.00 do 19.00).

 

CONA 3 - Za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa je cena parkirnine 0,50 € / uro (ponedeljek–petek od 7.00 do 19.00).  

 

Na nedelje in proste dneve se parkirnina ne zaračunava.

 

PARKIRIŠČE P+R ZLATO POLJE 

Parkiranje je namenjeno imetnikom abonmajev. Dovoljen čas parkiranja uporabnikov je omejen na 13 ur od vstopa.

Pogoj za pridobitev abonmaja je letna vozovnica mestnega potniškega prometa ali sistema KRsKOLESOM. Abonma omogoča brezplačno parkiranje do 13h, ne pomeni pa rezervacije parkirnega mesta – enako kot pri ostalih abonmajih je parkiranje mogoče le do zapolnitve razpoložljivih parkirnih mest.

 

 

PARKIRNA MESTA Z ELEKTRIČNIMI POLNILNICAMI 

 • Pred stavbo Mestne občine Kranj in Upravne enote Kranj (10 parkirnih mest) 
 • Gregorčičeva ulica, pred OŠ Janeza Puharja Kranj - center (6 parkirnih mest)
 • Parkirišče Huje (4 parkirna mesta) 
 • Parkirišče P+R Zlato polje (6 parkirnih mest)

Cena parkiranja je vključena v ceno polnjenja, pri čemer mora voznik ustrezno označiti čas. Parkiranje je mogoče do 3 ure, in sicer med 7. in 22. uro.

 

 

Cena parkiranja: 1,1 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00 in sobota: 7.00–13.00)

 

Lokacija parkirišča Stara Sava

 

 

Namenjen abonentom; cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 40 evrov na mesec (400 € letno). V primeru neupravičenega vstopa se ne glede na čas parkiranja zaračuna cena enodnevnega parkiranja v znesku 18 evrov.

 

Je tudi parkirišče za avtodome: ima šest parkirnih mest za avtodome. Opremljeno je s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Dnevno parkiranje za znaša 20 evrov za vsakih začetih 24 ur, cena vode za enkratno polnjenje je 0,50 €/40 l, priklop na elektriko 0,50 €/kWh. 

 

Lokacija parkirišča

 

 

 

Parkirišče namenjeno za kratkotrajno parkiranje do 2 uri.

Cena parkiranja: 1,1 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00 in sobota: 7.00–13.00)

 

Lokacija parkirišča Brioni

 

 

Parkirišče namenjeno za kratkotrajno parkiranje do 2 uri.

Cena parkiranja: 1,1 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00 in sobota: 7.00–13.00)

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Pakiranje je časovno neomejeno.

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Modra cona do dve uri, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ dve uri, nato je treba vozilo odpeljati.

Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih dovolilnic C1 in C2-A ter parkirnih abonmajev C2-A je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

Parkirna mesta lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih  abonmajev.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih abonmajev  je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Pakiranje je časovno neomejeno.

 

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra s parkirno dovolilnico in imetniki parkirnih abonmajev.

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Pakiranje je časovno neomejeno.

 

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra s parkirno dovolilnico.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

 

Za imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

 

Za imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

Cena parkiranja: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje do pol ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Cena parkiranja: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Cena parkiranja: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Cena parkiranje: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Cena parkiranja: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

 

Parkiranje je časovno neomejeno in parkirišče lahko brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

Cena parkiranja: 0,70 € / uro (ponedeljek–petek: 7.00–19.00)

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih dovolilnic je parkiranje časovno neomejeno.

 • Gosposvetska ulica 11, 13, 15, 17 in 19

 

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–19.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih dovolilnic in parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 • Kidričeva cesta 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36 in 38

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–20.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

Prva ura parkiranja je brezplačna.

Vsaka nadaljnja ura: 0,70 € (ponedeljek–petek: 7.00–19.00).

 

Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih abonmajev.

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–18.00) do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 

 • CONA C2-I: Gosposvetska ulica 3, Gradnikova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 11, Ulica Franca Rozmana – Staneta 1, 2, 3, 4, 5 in 7 ter Levstikova ulica 1 in 3
 • CONA C2-J: Ulica 1. avgusta 1, 3, 5, 7, 9 in 11, Ulica Franca Rozmana Staneta 9 in 11 ter Kidričeva cesta 2, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 6B, 8 in 10 in Koroška cesta 26

Brezplačno parkiranje (ponedeljek–petek: 7.00–17.00) do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj.

 

Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih abonmajev.

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo najemniki parkirnih mest. Najemnina za najem parkirnih mest je določena s Cenikom najema pokritih in odprtih parkirnih mest z dne 1. september 2020.

PZA Vodovodni stolp je že drugo tovrstno postajališče v MOK (še eno je avtodomarjem na voljo v sklopu parkirišča Stara Sava). Namenjeno pa je izključno parkiranju bivalnih vozil in obratuje 24 ur na dan vse dni v letu. Opremljeno je s priključkom za elektriko in vodo ter platojem za izpust odpadne vode in praznjenje straniščne kasete.

 

Parkirnina znaša 20 evrov za vsakih začetih 24 ur, plačilo pa je mogoče izključno z uporabo aplikacije EasyPark. Cena uporabe električne energije znaša 0,50 EUR/kWh, voda pa je popotnikom na voljo brezplačno.