Urad za projekte

 

Urad za projekte na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 

 • nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v MOK,
 • sodeluje pri aktivnostih v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • sodeluje pri opravljanju strokovnih in organizacijskih nalogah v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več notranjih organizacijskih enot,
 • sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente MOK,
 • sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov,
 • svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi proračuna na področju investicij,
 • pridobi investicijsko dokumentacijo (razen DIIP) in projektno dokumentacijo, 
 • izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
 • vodi investicije ter po zaključku investicije preda v upravljanje in gospodarjenje infrastrukturne objekte, naprave in opremo pristojni notranji organizacijski enoti,
 • načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij

 

Urad za projekte

 

Brane Šimenc

vodja urada

telefon: 04 2373 201

lokacija pisarne: II/206

Tina Fleišer

podsekretar

telefon: 04 2373 208

lokacija pisarne: II/210

Urša Perko

telefon: 04 2373 249

lokacija pisarne: II-215

Blaž Ajdovec

telefon: 04 2373 147

lokacija pisarne: II-B/212

Damjana Črček

telefon: 04 2373 215

lokacija pisarne: II/207

Mateja Drol

telefon: 04 2373 103

lokacija pisarne: 214

Andrej Kecman

telefon: 04 2373 250

lokacija pisarne: I-A/14

Neža Kunej

telefon: 04 2373 250

lokacija pisarne: I-A/14

Rok Pintar

telefon: 04 2373 250

lokacija pisarne: I-A/14

Tina Mesec

telefon: 04 2373 133

lokacija pisarne: II/203

Urška Planinc

telefon: 04 2373 147

lokacija pisarne: I-A/14

Marija Štefe

telefon: 04 2373 144

lokacija pisarne: II/213

Boštjan Zavrl

telefon: 04 2373 152

lokacija pisarne: II/211