Glasbena šola Kranj

Glasbena šola Kranj kot vzgojno-izobraževalna ustanova v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja uresničuje vzgojno-izobraževalne smotre. V glasbeni šoli se trudijo vsakemu otroku približati glasbo in ples na prijeten način ter razvijati njihov melodični in ritmični posluh v okviru otrokovih zmožnosti.

 

Pomemben poudarek dajejo odkrivanju nadarjenih učencev ter spodbujanju igranja v komornih in orkestrskih zasedbah, tako učenci pridobivajo izkušnje za kasnejše muziciranje po opravljanjem osnovnem glasbenem izobraževanju.

 

Več kot 100-letna tradicija 

Glasbena šola Kranj ima bogato tradicijo, saj je je bila ustanovljena že leta 1909 na pobudo kranjske čitalnice. Od samega začetka so v šoli poučevali: glasbeno teorijo, goslanje in igranje na "glasovir", imeli so tudi deški in dekliški pevski zbor.

 

Po drugi svetovni vojni je takratni ravnatelj Peter Lipar poskrbel, da se je delovanje šole precej razmahnilo. Šola je postala glasbena šola v pravem pomenu besede. Povečalo se je število oddelkov, ustanovljen je bil pevski zbor, harmonikarski orkester ter več komornih skupin, povečalo se je tudi število nastopov izven Kranja. S tako usmeritvijo se je razvoj šole nadaljeval tudi pod vodstvom ravnateljev, ki so sledili. V zadnjih desetletjih mnogo učencev in učiteljev prispevalo k razpoznavnosti in uveljavitvi glasbene šole v domačem in evropskem prostoru.


Glasbena šola Kranj od leta 1945 dalje domuje v stavbi na Trubarjevem trgu 3. Ob 50-letnici šole se je vodstvo odločilo za temeljito prenovo stavbe in po večletnem adaptiranju je leta 1974 dobila take prostore, kot jih ima danes. Čeprav je sedaj večina učilnic in tudi sedež šole na Poštni ulici 3, je simbol glasbene šole v očeh kranjčanov še vedno stara stavba na Trubarjevem trgu. 

 

Glasbena šola Kranj je v letu 2019 zabeležila 110 obletnico delovanja. 

 

Glasbena šola Kranj

Slavnostne prireditve ob zaključku šolskega leta s simfoničnim orkestrom, Foto: Bele

 

Aktivna vpletenost v okolje

Šola pokriva učence petih občin: Kranj, Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur.

 

Pouk poteka na treh lokacijah matične šole v Kranju. Ves skupinski pouk (vključno s poukom orkestrov in plesno - baletnega programa) v prenovljeni stavbi na Cankarjevi 2, medtem ko na Trubarjevem trgu 3 in v stavbi Evropa - Poštna ulica 3, izvajajo individualni pouk glasbil in petja. 

 

Šola je aktivno vpeta v okolje. Sodeluje z osnovnimi šolami vseh petih občin, z vrtci, s krajevnimi skupnostmi, Mestno občino Kranj in njenimi društvi ter drugimi društvi ter ostalimi zavodi (Zavod za turizem in kulturo Kranj, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, Dom starejših občanov Kranj in Preddvor, …).

 

Z glasbenim programom tako redno sodeluje na otvoritvah razstav ter pri ostalih dogodkih v Kranju in sosednjih občinah. 

 

S koncerti bogatijo številne dogodke

V Glasbeni šoli Kranj vsako leto izvedejo preko 20 javnih koncertov, organizirajo koncerte drugih, sodelujejeo na različnih prireditvah in z glasbo bogatijo številne dogodke. Učenci se redno udeležujejo domačih in tujih mednarodnih tekmovanj mladih glasbenikov, kjer učenci večinoma dosegajo odličen rezultate, pogosto posegajo celo po prvih mestih ali vsaj nagradah. 

 

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj.

Glasbena šola Kranj

Poštna ulica 3
4000 Kranj
tel: 04 236 47 50

 www.gskranj.si