Mestna občina Kranj

Slovenski trg 1

4000 Kranj

 

Telefon: 04 2373 142

E-pošta: dpo@kranj.si

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Svoj zahtevek za dostop do informacije javnega značaja lahko oddate preko obrazca, objavljenega na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in ga posredujete po e-pošti: MOK@kranj.si na izpolnjenem obrazcu.