Sociala in socialno varstvo

Sociala in socialno varstvo se ukvarjata z reševanjem in preprečevanjem socialnih težav posameznikov, družin in skupin v družbi. Mestna občina Kranj organizira ter financira različne socialnovarstvene programe, vključno s pomočjo družinam na domu in sodelovanjem z nevladnimi organizacijami. Prav tako podpira posebne programe, kot so Varna hiša Gorenjske, razdelilnica hrane, zavetišče za brezdomce, dnevni center Škrlovec, Reintegracijski center, Varstveno delovni center in enkratna denarna socialna pomoč. Občina tudi podpira lokalne skupine, ki se ukvarjajo z zlorabo drog, varstvom starejših in analizo položaja invalidov. Vse te dejavnosti so finančno podprte znotraj občinskega proračuna.