Mandatno obdobje 2018 - 2022

Predsednik: Tomaž Ogris

Podpredsednik: Neven Polajnar

Člani: Albin Traven, Kristina Camaj, Jure Kristan

 

Delovno področje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje je:

 • usmerjanje in vodenje sodelovanja z občinami in mesti v domovini in tujini,
 • skrb za ohranjanje prijateljskih stikov s pobratenimi mesti,
 • sodelovanje z organi lokalnih skupnosti in v mednarodnih razmerjih.

 

 

3. seja 16. 5. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

2. seja 14. 12. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

1. seja 9. 11. 2021

Vabilo

Zapisnik

Predsednik: Bojan Homan

Podpredsednica: Irena Dolenc

Člani: Andreja Kert, Jožef Poljak, Peter Zaletelj

 

Delovno področje Komisije za finance in premoženjska vprašanja je:

 • obravnava predloga proračuna občine,
 • obravnava predloga zaključnega računa občine,
 • obravnava vprašanj v zvezi z ravnanjem s premoženjem MOK,
 • obravnava predlogov o dajatvah.

 

1.izredna seja 22.6.2022

Vabilo

Zapisnik

 

35. redna seja 20.6.2022

Vabilo

Zapisnik

 

34. redna seja 23.5.2022

Vabilo

Zapisnik

 

33. redna seja 11.4.2022

Vabilo

Zapisnik

 

32. redna seja 7.3.2022

Vabilo

Zapisnik

 

31. redna seja 31.1.2022

Vabilo

Zapisnik

 

30. redna seja 22.12.2021

Vabilo

Zapisnik

 

29. redna seja 22.11.2021

Vabilo

Zapisnik

 

28. redna seja 18.10.2021

Vabilo 

Zapisnik 

 

27. redna seja 28.09.2021

Vabilo

Zapisnik

 

26. redna seja 21.06.2021

Vabilo

Zapisnik

 

25. redna seja 24.05.2021

Vabilo

Zapisnik

24. redna seja 12.04.2021

Vabilo

Zapisnik

 

23. redna seja 08.03.2021

Vabilo

Zapisnik 

 

22. redna seja 25.01.2021

Vabilo

Zapisnik

 

21. redna seja 21.12.2020

Vabilo

Zapisnik

 

20. redna seja 9.11.2020

Vabilo

Zapisnik

 

19. redna seja 12.10.2020

Vabilo

Zapisnik

 

18. redna seja 14.9.2020

Vabilo

Zapisnik

 

17. redna seja 22.6.2020

Vabilo

Zapisnik

 

16. redna seja 1.6.2020

Vabilo

Zapisnik

 

15. redna seja 11.5.2020

Vabilo

Zapisnik

 

14. redna seja 24.2.2020

Vabilo 

Zapisnik

 

13. redna seja 27.1.2020

Vabilo

Zapisnik

 

12. redna seja 16.12.2019

Vabilo

Zapisnik

 

11. redna seja 25.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

10. redna seja 4.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

9. redna seja 21.10.2019

Vabilo

Zapisnik

 

8. redna seja 16.9.2019

Vabilo

Zapisnik

 

7. redna seja 15.7.2019

Vabilo

Zapisnik

 

6. redna seja 17.6.2019

Vabilo

Zapisnik

 

5. redna seja 20.5.2019

Vabilo

Zapisnik

 

4. redna seja 5.4.2019

Vabilo

Zapisnik

 

3. redna seja 18.3.2019

Vabilo

Zapisnik

 

2. redna seja 4.3.2019

Vabilo

Zapisnik

 

1. redna seja 11.2.2019

Vabilo

Zapisnik

Predsednik: Evstahij Drmota

Podpredsednik: Bojan Homan

Člani: Lea Zupan, Milorad Gogić, Peter Krelj

 

Delovno področje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo obsega naloge v zvezi s:

 • prostorskimi načrti in izvedbenimi akti,
 • varovanjem okolja,
 • cestami,
 • energetiko,
 • gospodarskimi javnimi službami varstva okolja,
 • organiziranjem in delovanjem gospodarskih javnih služb,
 • pridobivanjem, razpolaganjem in urejanjem stavbnih zemljišč,
 • investicijskimi programi urejanja stavbnih zemljišč,
 • uresničevanjem predkupne pravice občine,
 • razlastitvijo zemljišč.

 

32. redna seja 20. 6. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

31. redna seja 23. 5. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

30. redna seja 11. 4. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

29. redna seja 7. 3. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

28. redna seja 31. 1. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

27.redna seja 20. 12. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

26. redna seja 22. 11. 2021

Vabilo »vabilo 26. seja komisije za prostor_22. november 2021.pdf«

Zapisnik »Zapisnik 26. seje Komisije za okolje in prostor_november 2021.pdf«

 

25. redna seja 18. 10. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

24. redna seja 27. 9. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

23. redna seja 21. 6. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

22. redna seja 24. 5. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

21. redna seja 21. 4. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

20. redna seja 8. 3. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

19. redna seja 25. 1. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

18. redna seja 21. 12. 2020

Vabilo

Zapisnik

 

17. redna seja 30. 11. 2020

Vabilo 

Zapisnik

 

 16. redna seja 12. 10. 2020

Vabilo

Zapisnik 

 

 15. redna seja 14. 9. 2020

Vabilo

Zapisnik

 

14. redna seja 22.6.2020

Vabilo

Zapisnik

 

13. redna seja 1.6.2020

Vabilo

Zapisnik

 

12. redna seja 11.5.2020

Vabilo

Zapisnik

 

11. redna seja 24.2.2020

Vabilo

Zapisnik

 

10. redna seja 27.1.2020

Vabilo

Zapisnik

 

9. redna seja 16.12.2019

Vabilo

Zapisnik

 

8. redna seja 25.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

7. redna seja 4.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

6. redna seja 21.10.2019

Vabilo

Zapisnik

 

5. redna seja 16.9.2019

Vabilo

Zapisnik

 

4. redna seja 11.6.2019

Vabilo

Zapisnik

 

3. redna seja 20.5.2019

Vabilo

Zapisnik

 

2. redna seja 15.4.2019

Vabilo

Zapisnik

 

1. redna seja 18.3.2019

Vabilo

Zapisnik

Predsednica: Nada Mihajlović

Podpredsednica: Sandra Gazinkovski

Člani: Ana Černe, Darko Jarc, Jerneja Logar

 

Delovno področje Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo obsega naloge v zvezi z:

 • otroškim varstvom in predšolsko vzgojo,
 • socialnim varstvom in skrbstvom,
 • zdravstvom,
 • organiziranjem in delovanjem javnih služb s predhodno navedenih področij,
 • šolstvom in izobraževalno dejavnostjo,
 • znanstveno raziskovalno dejavnostjo

 

23. redna seja 24. 05. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

22. redna seja 12. 04. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

21. redna seja 08. 03. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

20. redna seja 01. 02. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

19. redna seja 23. 11. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

18. redna seja 19. 10. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

17. redna seja 28. 09. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

16. redna seja 25. 05. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

15. redna seja 13. 04. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

14. redna seja 09. 03. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

13. redna seja 26.1.2021

Vabilo

Zapisnik

 

12. redna seja 22.12.2020

Vabilo

Zapisnik

 

11. redna seja 10.11.2020

Vabilo

Zapisnik

 

10. redna seja 15.9.2020

Vabilo

Zapisnik

 

9. redna seja 2.6.2020

Vabilo

Zapisnik

 

8. redna seja 12.5.2020

Vabilo

Zapisnik

 

7. redna seja 28.1.2020

Vabilo

Zapisnik

 

6. redna seja 17.12.2019

Vabilo

Zapisnik

 

5. redna seja 5.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

4. redna seja 22.10.2019

Vabilo

Zapisnik

 

3. redna seja 16.4.2019

Vabilo

Zapisnik

 

2. redna seja 19.3.2019

Vabilo

Zapisnik

 

1. redna seja 12.2.2019

Vabilo

Zapisnik

Predsednik: Gašper Peterc

Podpredsednica: Dr. Andreja Valič Zver

Člani: Ana Pavlovski, Mateja Debeljak, Edita Plava

 

Delovno področje Komisije za kulturo in šport obsega naloge v zvezi s:

 • kulturo,
 • športom,
 • organiziranjem in delovanjem javnih služb s predhodno navedenih področij.

 

22. seja  8. 4. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

21. seja  8. 4. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

20. seja  4. 3. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

19. seja 22. 11. 2021

Vabilo 

Zapisnik

 

 18. seja 18. 10. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

 17. seja 27. 9. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

 16. seja 24. 5. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

15. seja 12. 4. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

14. seja 15. 1. 2021

Vabilo 

Zapisnik

 

13. seja 21.12. 2020

Vabilo

Zapisnik

 

12. seja 9. 11. 2020

Vabilo 

Zapisnik

 

11. seja 14. 9. 2020

Vabilo 

Zapisnik 

 

10. seja 22.6.2020

Vabilo

Zapisnik

 

9. seja 1.6.2020

Vabilo

Zapisnik

 

8. seja 11.5.2020

Vabilo

Zapisnik

 

7. seja 24.2.2020

Vabilo

Zapisnik

 

6. seja 16.12.2019

Vabilo

Zapisnik

 

5. seja 25.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

4. seja 4.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

3. seja 21.10.2019

Vabilo

Zapisnik

 

2. seja 16.9.2019

Vabilo

Zapisnik

 

1. seja 15.4.2019

Vabilo

Zapisnik

Predsednica: Nataša Majcen

Podpredsednica: Lea Bidovec

Člani: Iztok Jenko, Ludvik Kavčič, Špela Šifkovič Soklič

 

Delovno področje Komisije za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo obsega naloge glede:

 • gospodarskega razvoja občine,
 • razvoja podjetništva, turizma in kmetijstva,
 • zaposlovanja,
 • obrtništva,
 • izoblikovanja meril za nagrajevanje poslovodnih organov pravnih oseb, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica, lastnica ali solastnica je občina,
 • pridobivanja sredstev iz skladov Evropske unije,
 • obravnavanja strateških planov razvoja turizma v občini,
 • skrbi za razvoj in promocijo turističnih dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine,
 • sprejemanja programov porabe turistične takse in spremljanja njihovega izvajanja,
 • ustvarjanja pogojev za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe,
 • skrbi za povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in po svetu,
 • obravnavanja vseh drugih strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja turizma,
 • obravnavanja programov razvoja kmetijstva v občini in drugih aktov s tega področja,
 • oblikovanja predlogov za izvajanje občinske in medobčinske kmetijske razvojne politike,
 • skrbi za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter pospeševanja kmetijstva,
 • ohranjanja naravne krajine in naravne kulturne dediščine,
 • dajanja mnenj o spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.

 

30. redna seja 21.06.2022

Vabilo

Zapisnik

 

29. redna seja 24.05.2022

Vabilo

Zapisnik

 

28. redna seja 12.04.2022

Vabilo

Zapisnik

 

27. redna seja 08.03.2022

Vabilo

Zapisnik

 

26. redna seja 01.02.2022

Vabilo

Zapisnik

 

25. redna seja 23.11.2021

Vabilo

Zapisnik

 

24. redna seja 19.10.2021

Vabilo

Zapisnik

 

23. redna seja 28.09.2021

Vabilo

Zapisnik

 

22. redna seja 22.06.2021

Vabilo

Zapisnik

 

21. redna seja 25.05.2021

Vabilo

Zapisnik

 

1. izredna seja 04.05.2021

Vabilo 

Zapisnik

 

20. redna seja 13.04.2021

Vabilo 

Zapisnik

 

19. redna seja 09.03.2021

Vabilo

Zapisnik

 

18. redna seja 26.01.2021

Vabilo

Zapisnik

 

17. redna seja 22.12.2020

Vabilo

Zapisnik

 

16. redna seja 01.12.2020

Vabilo

Zapisnik

 

15. redna seja 13.10.2020

Vabilo

Zapisnik

 

14. redna seja 15.09.2020

Vabilo

Zapisnik

 

13. redna seja 22.6.2020

Vabilo

Zapisnik

 

12. redna seja 12.5.2020

Vabilo

Zapisnik

 

11. redna seja 28.1.2020

Vabilo

Zapisnik

 

10. redna seja 17.12.2019

Vabilo

Zapisnik

 

9. redna seja 26.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

8. redna seja 5.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

7. redna seja 22.10.2019

Vabilo

Zapisnik

 

6. redna seja 17.9.2019

Vabilo

Zapisnik

 

5. redna seja 18.6.2019

Vabilo

Zapisnik

 

4. redna seja 21.5.2019

Vabilo

Zapisnik

 

3. redna seja 16.4.2019

Vabilo

Zapisnik

 

2. redna seja 19.3.2019

Vabilo

Zapisnik

 

1. redna seja 12.2.2019

Vabilo

Zapisnik

Predsednica: Andreja Kert

Podpredsednik: dr. Neven Polajnar

Člani: Milan Glamočanin, Stanislav Boštjančič, Klemen Valter

 

Statutarno-pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge:

 • s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja obravnava predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
 • preverja usklajenost predlaganih predpisov z njihovo obrazložitvijo,
 • predlaga popravke predpisov, ki zagotavljajo večjo konsistentnost in jasnost predlaganega predpisa,
 • pripravlja predloge za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje pristojnosti
 • predlaga svetu v sprejem prečiščeno besedilo splošnih aktov,
 • potrdi skrajšani zapisnik seje sveta, ki ga svet ni mogel potrditi do izteka mandata,
 • podaja razlago poslovnika

 

38. redna seja 14. 10. 2022

Vabilo 

Gradivo 1 

Gradivo 2

Zapisnik

 

37. redna seja 23. 9. 2022

Vabilo

Gradivo 1 

Gradivo 2

Gradivo 3

Gradivo 4 

Zapisnik

 

36. redna seja 17. 6. 2022

Vabilo

Gradivo 1

Gradivo 2

Zapisnik

 

 

35. redna seja 20. 5. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

34. redna seja 8. 4. 2022

Vabilo

Dopolnitev dnevnega reda

Gradivo 1

Gradivo 2

Gradivo 3

Zapisnik

 

33. redna seja 4. 3. 2022

Vabilo

Zapisnik

 

32. redna seja 28. 1. 2022

Vabilo

Gradivo 1

Gradivo 2

Zapisnik

 

31. redna seja 17. 12. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

30. redna seja 19. 11. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

29. redna seja 14. 10. 2021

Vabilo 

Zapisnik

 

28. redna seja 23. 9. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

27. redna seja 17. 6. 2021

Vabilo 

Gradivo 1

Gradivo 2

Zapisnik

 

26. redna seja 20. 5. 2021

Vabilo 

Zapisnik

 

25. redna seja 8. 4. 2021

Vabilo 

Zapisnik

 

24. redna seja 4. 3. 2021

Vabilo

Zapisnik

 

23. redna seja 21. 1. 2021

Vabilo 

Zapisnik

 

22. redna seja 21. 12. 2020

Vabilo 

Gradivo 1 

Gradivo 2 

Zapisnik 

 

21. redna seja 26. 11. 2020

Vabilo 

Zapisnik 

 

20. redna seja 5. 11. 2020

Vabilo

Zapisnik

 

19. redna seja 8. 10. 2020

Vabilo 

Gradivo 1 

Gradivo 2 

Zapisnik 

 

18. redna seja 14. 9. 2020

Vabilo

Zapisnik

 

17. redna seja 18. 6. 2020

Vabilo

Zapisnik

 

16. redna seja 28. 5. 2020

Vabilo

Zapisnik

 

15. redna seja 8. 5. 2020

Vabilo

Zapisnik

 

14. redna seja 24.1.2020

Vabilo

Zapisnik

 

13. redna seja 13.12.2019

Vabilo

Zapisnik

 

12. redna seja 21.11.2019

Vabilo

Zapisnik

Gradivo

 

11. redna seja 4.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

10. redna seja 23.10.2019

Vabilo

Zapisnik

 

9. redna seja 17.10.2019

Vabilo

Popravek vabila

Zapisnik

 

8. redna seja 13.9.2019

Vabilo

Zapisnik

 

7. redna seja 21.8.2019

Vabilo

Zapisnik

 

6. redna seja 17.6.2019

Vabilo

Vabilo - gradivo 1

Vabilo - gradivo 2

Vabilo - gradivo 3

Vabilo - gradivo 4

Zapisnik

 

5. redna seja 20.5.2019

Vabilo

Vabilo - dopolnitev

Zapisnik

 

4. redna seja 12.4.2019

Vabilo

Zapisnik

 

3. redna seja 14.3.2019

Vabilo

Zapisnik

 

2. redna seja 7.3.2019

Vabilo

Zapisnik

 

1. redna seja 7.2.2019

Vabilo

Zapisnik

Predsednik: mag. Branko Grims

Podpredsednica: Ana Černe

Člani: mag. Barbara Gunčar, Sonja Mašić, Barbara Trelc

 

Delovno področje Stanovanjske komisije obsega naloge v zvezi s:

 • stanovanjskim programom,
 • najemninami za stanovanja,
 • stanovanjskimi krediti,
 • gospodarjenjem s poslovnimi prostori,
 • pridobivanjem, razpolaganjem in urejanjem stanovanj in poslovnih prostorov.

 

31. seja 20.6.2022

Vabilo

Zapisnik 

 

 30. seja 23.5.2022

Vabilo

Zapisnik

 

 29. seja 11.4.2022

Vabilo

Zapisnik 

 

 28. seja 21.1.2022

Vabilo

Zapisnik

 

 27. seja 22.11.2021

Vabilo

Zapisnik

 

 26. seja 18.10.2021

Vabilo

Zapisnik

 

25. seja 28.06.2021

Vabilo 

Zapisnik 

 

24. seja 21.06.2021

Vabilo

Zapisnik 

 

23. seja 24.05.2021

Vabilo

Zapisnik 

 

22. seja 12.04.2021

Vabilo

Zapisnik 

 

21. seja 05.03.2021

Vabilo

Zapisnik 

 

20. seja 25.01.2021

Vabilo

Zapisnik 

 

19. seja 21.12.2020

Vabilo

Zapisnik 

 

18. seja 30.11.2020

Vabilo

Zapisnik

 

17. seja 09.11.2020

Vabilo

Zapisnik 

 

16. seja 12.10.2020

Vabilo

Zapisnik 

 

15. seja 15.09.2020

Vabilo

Zapisnik 

 

14. seja 22.6.2020

Vabilo

Zapisnik 

 

13. seja 2.6.2020

Vabilo

Zapisnik

 

12. seja 8.5.2020

Vabilo

Zapisnik

 

11. seja 24.2.2020

Vabilo 

Zapisnik

 

10. redna seja 27.1.2020

Vabilo

Zapisnik

 

9. redna seja 16.12.2019

Vabilo

Zapisnik

 

8. redna seja 25.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

7. redna seja 21.10.2019

Vabilo

Zapisnik

 

6. redna seja 16.9.2019

Vabilo

Zapisnik

 

5. redna seja 17.6.2019

Vabilo

Zapisnik

 

4. redna seja 20.5.2019

Vabilo

Zapisnik

 

3. redna seja 15.4.2019

Vabilo

Zapisnik

 

2. redna seja 18.3.2019

Vabilo

Zapisnik

 

1. redna seja 11.2.2019

Vabilo

Zapisnik

Predsednik: Mag. Igor Velov

Podpredsednica: Nataša Jenkole

Člani: Tomaž Ogris, Manja Zorko, Iva Žigon

 

Delovno področje Komisije za nagrade in priznanja je:

 • priprava javnega razpisa za podelitev občinskih nagrad in priznanj,
 • predlaganje sklepov o podelitvi nagrad in priznanj v sprejem svetu.

 

14. redna seja, 13. 9. 2022

 

13. redna seja, 18. 7. 2022

 

12. redna seja, 27. 6. 2022

 

11. redna seja, 21. 6. 2022

 

10. redna seja, 6. 6. 2022

 

9. redna seja, 11. 10. 2021

 

8. redna seja, 28. 9. 2021

 

7. redna seja, 21. 6. 2021

 

6. redna seja, 19. 4. 2021

 

5. redna seja, 17. 9. 2020

 

4. redna seja, 3. 9. 2020

 

3. redna seja, 26. 9. 2019

 

2. redna seja, 9. 6. 2019

 

1. redna seja, 9. 4. 2019

Predsednik: Jožef Rozman

Podpredsednik: Robert Nograšek

Člani: Ana Pavlovski, Magda Keber, Slavko Knavs

 

Delovno področje Komisije za pobude in pritožbe je:

 • obravnavanje pobud občanov ter drugih oseb, ki izkažejo pravni interes,
 • obravnavanje pritožb občanov ter drugih oseb, ki izkažejo pravni interes.

 

25. redna seja 19.10.2021

Vabilo

Zapisnik

 

 24. redna seja 22.9.2021

Vabilo

Zapisnik

 

 23. redna seja 18.6.2021

Vabilo

Zapisnik

 

 22. redna seja 17.5.2021

Vabilo

Zapisnik

 

 21. redna seja 8.4.2021

Vabilo

Zapisnik

 

 20. redna seja 4.3.2021

Vabilo

Zapisnik

 

 19. redna seja 20.1.2021

Vabilo

Zapisnik

 

 18. redna seja 16.12.2020

Vabilo

Zapisnik

 

 17. redna seja 4.11.2020

Vabilo

Zapisnik

 

 16. redna seja 14.10.2020

Vabilo

Zapisnik

 

 15. redna seja 16.9.2020

Vabilo

Zapisnik

 

 14. redna seja 17.6.2020

Vabilo

Gradivo 1

Gradivo 2 

Gradivo 3 

Zapisnik

 

 13. redna seja 28.5.2020

Vabilo

Zapisnik

 

 12. redna seja 6.5.2020

Vabilo

Zapisnik 

 

11. redna seja 12.2.2020

Vabilo

Zapisnik

 

10. redna seja 22.1.2020

Vabilo

Zapisnik

 

9. redna seja 11.12.2019

Vabilo

Zapisnik

 

8. redna seja 20.11.2019

Vabilo

Zapisnik

 

7. redna seja 16.10.2019

Vabilo

Zapisnik

 

6. redna seja 12.9.2019

Vabilo

Zapisnik

 

5. redna seja 17.6.2019

Vabilo

Zapisnik

 

4. redna seja 16.5.2019

Vabilo

Zapisnik

 

3. redna seja 16.4.2019

Vabilo

Zapisnik

 

2. redna seja 7.3.2019

Vabilo

Zapisnik

 

1. redna seja 13.2.2019

Vabilo

Zapisnik

Predsednik: Janez Černe

Podpredsednica: Saša Kristan

Člani: Zoran Stevanović mag., Damjana Piškur, mag. Igor Velov

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in drugih organov, ki jih imenuje svet,
 • svetu ali županu daje predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s prejemki občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles organov MOK ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki jih komisiji določi svet,
 • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev v skladu z zakonom.

 

48. redna seja 22.6.2022

 

47. redna seja 25.5.2022

 

46. redna seja 9.3.2022

 

2. izredna 2.2.2022

 

45. redna seja 2.2.2022

 

44. redna seja 22.12.2021

 

43. redna seja 24. 11. 2021

 

42. redna seja 17. 11. 2021

 

41. redna seja 20. 10. 2021

 

40. redna seja 22. 9. 2021

 

39. redna seja 16. 6. 2021

 

38. redna seja 18. 5. 2021

 

37. redna seja 14. 4. 2021

 

36. redna seja 7. 4. 2021

 

35. redna seja 10. 3. 2021

 

34. redna seja 3. 3. 2021

 

33. redna seja 16. 1. 2021

 

32. redna seja 16. 12. 2020

 

31. redna seja 4. 11. 2020

 

30. redna seja 14. 10. 2020

 

29. redna seja 7. 10. 2020

 

28. redna seja 16. 9. 2020

 

27. redna seja 9.9.2020

 

26. redna seja 23.6.2020

 

25. redna seja 3.6.2020

 

24. redna seja 28.5.2020

 

23. seja 13.5.2020

 

22. redna seja 11.5.2020

 

21. redna seja 8.5.2020

 

20. redna seja 29.1.2020

 

19. redna seja 22.1.2020

 

18. redna seja 11.12.2019

 

17. redna seja 26.11.2019

 

16. redna seja 5.11.2019

 

15. redna seja 23.10.2019

 

14. redna seja 17.9.2019

 

13. redna seja 18.7.2019

 

12. redna seja 19.6.2019

 

11. redna seja 19.6.2019

 

10. redna seja 22.5.2019

 

9. redna seja 17.4.2019

 

8. redna seja 9.4.2019

 

7. redna seja 20.3.2019

 

6. redna seja 12.3.2019

 

5. redna seja 13.2.2019

 

4. redna seja 5.2.2019

 

3. redna seja 23.1.2019

 

2. redna seja 17.1.2019

 

1. redna seja 3.1.2019

 

1. izredna seja 19.12.2018