DR. PETER VENCELJ †

Dr. Peter Vencelj, častni meščan Mestne občine Kranj, je bil rojen leta 1939 v Stražišču pri Kranju. Po končani šoli se je posvetil študiju tehnične fizike, nato pa se je zaposlil v podjetju Iskra, kjer je raziskoval polprevodnike.

 

Akademsko kariero je začel kot asistent na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Kranju, kjer je napredoval vse do rednega profesorja. Poučeval je različne predmete s področja mehanike.

 

Poleg svojega akademskega dela se je aktivno vključil v politiko. Bil je član Slovenske demokratske zveze in kasneje Slovenske krščanske demokracije, kjer je zasedal pomembne funkcije. Služil je kot prvi minister za šolstvo v samostojni Sloveniji ter kot državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Za svoje izjemne prispevke k vzgoji in izobraževanju je prejel Slomškovo priznanje leta 2009. Poleg tega je bil predan družinskemu življenju in imel je dve hčeri.

 

Peter Vencelj je s svojim delom pustil trajen pečat v Mestni občini Kranj ter se izkazal kot pomembna osebnost na akademskem in političnem področju.