Javni zavodi

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Gosposvetska ul. 9

Direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.

T: 042082000

 

Zdravstveni dom Kranj

Gosposvetska ul. 10

Direktor: Lili Žura, dr.med.

T: 042082000

 

Nujna medicinska pomoč

TELEFON:
(04) 28 04 100
NUJNI PRIMERI:
112

 

Zobna poliklinika Kranj

(je del OE ZD Kranj)

 

Gosposvetska ul. 8

Direktorica: v.d. direktorja Alja Prezelj, univ. dipl. prav.

T: 042082000

 

Gorenjske lekarne

Gosposvetska ul. 12

Direktorica: Romana Rakovec, mag. farm.

T: 042016100

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Območna enota Kranj, Zlato polje 2

Direktor območne enote: Srečko Erznožnik, univ. dipl. ekon. 

T: 042370100

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj

Gosposvetska ul. 12

Direktorica: mag. Irena Grmek Košnjek, dr.med.spec.klinične mikrobiologije

T: 042017100

 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Območna enota Kranj, Stara c. 11

Direktor območne enote: Milena Paulini

T: 042809550