Mladina

Mestna občina Kranj si želi oblikovati ugodno okolje za mlade in njihove družine, za aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa v Mestni občini Kranj. Zanimajo nas odzivi potreb mladih, z aktivnostmi in možnostmi, ki jih ponujajo javni zavodi in mladinske nevladne organizacije, želimo si oblikovati smernice za razvoj mladim prijaznega Kranja.

 

Mladi in organizacije, ki delajo z mladimi in za mlade so najpomembnejši pri oblikovanju ugodnega okolja za mlade in njihove družine, zato želimo vse  zainteresirane s področja mladinske dejavnosti še bolj povezati. 

 

V Kranju deluje preko 30 mladinskih organizacij

V Kranju deluje preko 30 mladinskih organizacij. Mestna občina kranj vsako leto razpiše javni razpis izključno za mladinske programe oziroma projekte, skupna vrednost razpisa v letu 2021 je znašala 57.000,00 EUR.

 

Namen javnega razpisa je izbira programov in projektov mladinske dejavnosti, ki so sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj). Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju Mestne občine Kranj omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti ter zagotoviti počitniško varstvo otrok v času šolskih počitnic.

 

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za mladinske dejavnosti sofinanciramo sledeča področja mladinskega sektorja:

  • avtonomijo mladih,
  • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
  • dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
  • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
  • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
  • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
  • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
  • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
  • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 

Kako lahko mladi izrazijo svoje mnenje?

Mladi v občini (povezava z odločevalci) imajo možnost vpliva preko svetniških skupin kot tudi direktno preko mestne uprave, kjer predstavijo svoja mnenja in predloge;

Predstavniki lokalne skupnosti se udeležujejo okroglih miz, srečanj, obiskov, delavnic z društvi, ki se ukvarjajo z mladinsko dejavnostjo, s šolami;

Mladi se povezujejo s pristojnim mestnim uradom, ki obvešča župana in mestno upravo o njihovih potrebah.

 

Aktualne razpise lahko spremljate tukaj.

 

 

Maja Pritekelj Brus

T: 04 237 33 71 

E: maja.pritekelj@kranj.si