Fundacija Vincenca Drakslerja

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike je ustanova, ki sta jo leta 2000 ustanovila Mestna občina Kranj in gospod Vincenc Draksler. Njen namen je pomagati bivšim odvisnikom od prepovedanih drog in alkohola pri ponovni vključitvi v običajno življenje. Gospod Draksler je podaril posestvo v Pristavi pri Tržiču, kjer so uredili Reintegracijski center za nastanitev in obravnavo bivših odvisnikov. Po njegovi smrti leti 2018 so ustanoviteljske pravice prešle na Mestno občino Kranj. Fundacija Vincenca Drakslerja, so.p. deluje na širšem območju gorenjske regije. 

 

Njeno osnovno področje delovanja je usmerjeno v tri dejavnosti: 

 

1. Socialno podjetništvo 

Leta 2011 se je Fundacija začela ukvarjati s socialnim podjetništvom. V letu 2012 je pridobila registracijo kot peto socialno podjetje v Sloveniji in prvo na Gorenjskem. Poleg tega nudijo svetovanje na področju socialnega podjetništva, s čimer želijo spodbuditi razvoj tega sektorja v območju MO Kranj in širše.

 

V okviru socialnega podjetništva Fundacija zbira in prodaja izdelke ponovne uporabe. To pomeni, da prevzamejo predmete, ki jih ljudje zavržejo kot odpadke na zbirnem centru, jih obnovijo in jim podaljšajo življenjsko dobo. V svojih prodajalnah ponujajo izdelke enajstih socialno-varstvenih programov iz Gorenjske in Ljubljane ter se ukvarjajo tudi s šiviljskimi popravili.

 

Delovanje Fundacije kot socialnega podjetja ima pozitivne učinke, kot so:

  • usposabljanje in zaposlovanje bivših odvisnikov in invalidov,
  • zmanjšanje količine odloženih odpadkov, 
  • zmanjšanje porabe naravnih virov in 
  • omogočanje nakupa rabljenih in obnovljenih predmetov po ugodnih cenah.

 

2. Programi preprečevanja in obravnave odvisnosti – Reintegracijski center

Fundacija je bila prvenstveno ustanovljena za izvajanje preventivnih in kurativnih programov preprečevanja odvisnosti. V sodelovanju s Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo pri Centru za socialno delo Gorenjske potekajo programi reintegracije odvisnikov. Ozdravljenim odvisnikom nudijo finančno pomoč pri njihovi nastanitvi in jih podpirajo pri nadaljnjem šolanju.

 

V obnovljeni stavbi na Pristavi pri Tržiču je zaživel regionalni Reintegracijski center za Gorenjsko, kjer se  izvajajo programi ponovne vključitve ozdravljenih odvisnikov nazaj v okolje.


3. Zaposlitveni center FVD Kranj in Zaposlitveni center FVD Pristava

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. je ustanovitelj in 100% lastnik dveh zaposlitvenih centrov, katerih namen je usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov, ki imajo med 30% in 70% preostale delazmožnosti.

 

Ker dolgotrajno uživanje prepovedanih drog in alkohola lahko pusti posledice na bivšem odvisniku, ki imajo za posledico invalidnost, sta zaposlitvena centra primerno zaposlitveno okolje za bivše odvisnike s statusom invalida.

 

Fundacija Vincenca Drakslerja so. p. 

Slovenski trg 1

4000 Kranj

www.omamljen.si